Zaproszenie: Forum młodych obywateli w Nantes

Niezależna Gazeta Obywatelska1

francja-burka [euroislam.pl]Nantes Creative Generations to program prowadzony przez Urząd Miasta Nantes, związek metopolitalny Nantes (Nantes Métropole) oraz lokalne organizacje pozarządowe, skierowany do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat z Nantes oraz całej Europy. Jego celem jest wsparcie osób zaangażowanych w oryginalne i innowacyjne przedsięwzięcia służące wzmacnianiu poczucia obywatelstwa i integracji mieszkańców.

Kulminacyjnym momentem programu jest Forum NCG, czyli spotkanie, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje projekty, wymienią się doświadczeniami, spotkają potencjalnych partnerów, wspólnie z którymi będą mieli szanse rozwinąć swoje przedsięwzięcie na międzynarodową skalę i pozyskać dla niego finansowanie.

Forum NCG odbędzie się w Nantes, w dniach 22-25 października 2014 roku.

Organizatorzy zwracają koszty dojazdu oraz zapewniają nocleg i wyżywienie.

Możesz ubiegać się o uczestnictwo w wydarzeniu, jeśli:

– Masz 18-30 lat.

– Mieszkasz w jednym z państw członkowskich Rady Europy.

– Chcesz opowiedzieć o swoim projekcie.

– Wypełnisz formularz i prześlesz go przed 31 maja 2014 roku.

Formularz aplikacyjny tutaj

Komentarze są zamknięte