NGO Nysa: Policja w ochronie dziedzictwa narodowego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Policja dziedzictwoPrzestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu stała się w wielu krajach jednym z poważniejszych – obok handlu narkotykami, bronią i żywym towarem – obszarem międzynarodowej działalności przestępczej.

Policja polska przykłada ogromną wagę do działań operacyjno-śledczych i prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia skali przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu. Funkcjonariusze z jednostek Policji różnych szczebli aktywnie uczestniczą w realizacji Narodowego Programu Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Narodowego na lata 2004-2013” i poprzez działania prewencyjne chronią zabytkowe obiekty i znajdujące się w nich dzieła sztuki przed zniszczeniem, zaborem i nielegalnym wywozem za granicę.

Różne aspekty walki z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu prezentuje wystawa Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” przygotowana przez Gabinet Komendanta Głównego Policji i Biuro Kryminalne KGP, a zrealizowana przez Fundację Willa Polonia w Lublinie, Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach oraz Fundację Polonia Semper Fidelis. Ekspozycja składa się z dwóch części: Policja w ochronie zabytków sakralnych oraz Policja w ochronie zbiorów publicznych. Honorowy patronat nad wystawą objęli minister spraw wewnętrznych oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem wystawy jest zapoznanie społeczeństwa z problemami ochrony polskiego dziedzictwa narodowego i wiodącej w tym zakresie roli Policji ze szczególnym uwzględnieniem kryminologicznych i kryminalnych aspektów zaboru dóbr kultury oraz nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej z policjami poszczególnych krajów w zwalczaniu tego typu przestępczości. Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, działania prewencyjne Policji, techniki fotograficzne umożliwiające wykrywanie fałszerstw dzieł sztuki oraz mapy regionów Polski najbardziej zagrożonych tego typu przestępczością.

Wystawie każdorazowo towarzyszy konferencja informacyjno-szkoleniowa prowadzona przez specjalistów z Biura Kryminalnego KGP przy udziale specjalistów z komend wojewódzkich Policji, przedstawicieli ośrodków naukowych i zaproszonych gości. Z okazji wystawy wydana została przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego publikacja książkowa pod red. M. Karpowicza i Z. Judyckiego Policja w ochronie zabytków sakralnych (Lublin 2009), zawierająca zbiór referatów przygotowanych na ogólnopolską konferencję naukową. W zbiorze tym znalazły się artykuły o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz opracowania publicystyczne, poświęcone sprawom najbardziej spektakularnych zdarzeń, związanych z zaborem dzieł sztuki sakralnej w ostatnich trzydziestu latach w różnych regionach Polski.

W okresie od października 2009 do marca 2012 wystawę zaprezentowano na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podczas specjalistycznej konferencji naukowej w Iwoniczu, w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, na Międzynarodowych Targach SACROEXPO i EXPOSITIO w Kielcach, w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, na XV Targach Konserwatorskich i VII Targach Kościołów w Toruniu, w Ambasadzie RP w Kijowie, w Muzeum Miejskim we Lwowie, w Ambasadzie RP w Paryżu, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, w Sejmie RP, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, w Domu Kultury w Opatowie, w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, w Ośrodku Kultury w Kolnie, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (z udziałem prezydenta RP), w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „Europoltech” w Warszawie.

Zbigniew Judycki / pt – Policja.pl

W środę, 19 marca br. wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” oraz konferencja z udziałem kuratora wystawy płka Mirosława Karpowicza odbędzie się w Muzeum w Nysie.

Komentarze są zamknięte