Solidarna Polska: odwołać dyrektora WCM!

Autor Obywatelski

Małgorzata WilkosMichal NowakDobro pacjentów wymaga zmiany na stanowisku dyrektora największej placówki medycznej w regionie uważa Solidarna Polska.

Od początku roku mamy do czynienia z kolejnymi wydarzeniami w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, podważającymi zaufanie pacjentów zarówno do tej placówki, jak i całej służby zdrowia w naszym regionie. To właśnie WCM odmówił przyjęcia pacjentki ze zdiagnozowaną sepsą, która kilkadziesiąt godzin później zmarła. Ostatnie wydarzenia na oddziale ratunkowym szpitala pokazują, że obawy lekarzy – ortopedów, wyrażone w piśmie z dnia 17 stycznia br. związane z funkcjonowaniem SOR po redukcji zatrudnienia lekarzy, były uzasadnione. Nie zostały one jednak wysłuchane przez dyrekcję szpitala.

Porównując funkcjonowanie SOR w WCM do pracy oddziałów ratunkowych w innych szpitalach wyraźnie widać, że dyrekcja WCM nie radzi sobie z zarządzaniem placówką. Dalsze utrzymywanie na stanowisku dr Marka Piskozuba to utrzymywanie bałaganu w placówce oraz stres i cierpienia pacjentów – wskazuje Michał Nowak – Radny Miasta Opola, uzasadniając  wniosek o odwołanie dr Piskozuba z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

W związku z przekazaniem swoich obaw przez lekarzy ortopedów do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zwracamy się również z wnioskiem do Marszałka o udzielenie wyjaśnień, jakie kroki zostały podjęte przez Urząd Marszałkowski celem sprawdzenia sytuacji w WCM – dodaje Małgorzata Wilkos. Ponieważ urząd Marszałkowski o sprawie został poinformowany już 17 stycznia, a ostatni skandal miał miejsce w WCM 3 marca, mamy uzasadnione obawy, że sprawa została przez zignorowana.

Solidarna Polska już w styczniu apelowała do Marszałka Województwa Andrzeja Buły o dymisję Romana Kolka, odpowiedzialnego za stan służby zdrowia w regionie. Marszałek wielokrotnie publicznie mówi, że nie wszystko w służbie zdrowia funkcjonuje tak jak powinno, że plagą w naszym regionie jest odsyłanie pacjentów od szpitala do szpitala, że dochodzą go sygnały o odsyłaniu pacjentów z regionu do oddziału ratunkowego WCM bez dostatecznego uzasadnienia, co powoduje spiętrzenie kolejek w szpitalu, jednak brak jest w działaniu Marszałka propozycji rozwiązań. Winą za kłopoty Roman Kolek obarcza pacjentów oraz lekarzy, dlatego Solidarna Polska apeluje do Marszałka Andrzeja Buły o osobisty nadzór nad służbą zdrowia w regionie.

Info. pras.

Komentarze są zamknięte