Kartka z kalendarz: dziś mija 74. rocznica pierwszej masowej wywózki na Sybir [wideo]

Niezależna Gazeta Obywatelska4

73 lat temu, 10 lutego 1940 r. o świcie, rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ponad 220 tys. ludzi – urzędników państwowych (m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów), działaczy samorządowych, leśników, a także właścicieli ziemskich i osadników wojskowych z rodzinami. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Przeprowadzoną 10 lutego 1940 r. akcję eksterminacyjną, której celem było wyniszczenie Polaków, przygotowano dużo wcześniej w sposób bardzo szczegółowy. Uchwałę o wysiedleniu z „zachodnich obwodów Ukraińskiej i Białoruskiej SRR” „osadników” (czyli polskich mieszkańców tych ziem II RP) Rada Komisarzy Ludowych ZSRR podjęła już 5 grudnia 1939 r. Dwa tygodnie później (22 grudnia) podobną decyzją objęto również pracowników służby leśnej. 19 i 25 grudnia 1939 r. Stalin przekazał Berii odpowiednie wskazówki odnośnie operacji. W terenie ruszyła akcja tzw. rejestracji polskich rodzin. Nie chodziło oczywiście o żaden spis ludności, ale o uzyskanie niezbędnych danych do wywózki, pozyskanie niewolniczej siły roboczej i przejęcie pozostawionego majątku. Szczegółowy plan kogo i gdzie „przesiedlić’ przygotowała NKWD. Wszystko odbyło się bardzo szybko, co świadczy o niebywałej skuteczności Sowietów w realizacji zbrodniczego planu zbiorowej eksterminacji ludności polskiej.

Ocenia się, że podczas czterech wielkich deportacji, które trwały do czerwca 1941 r., na nieludzką ziemię Sowieci zesłali łącznie od 1,5 do 2 milionów Polaków. Sowieckie deportacje były jedną z najcięższych zbrodni dokonanych na Narodzie Polskim w latach 1939 – 1945. Niestety, zarówno w Polsce jaki i Europie niewiele się o tym mówi. Rosja, spadkobierca ZSRR udaje, że tematu nie ma.

10 lutego, to obok 17 września 1939 r. jedna z tych dat, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. My pamiętamy!

Oprac. TK

Warto przeczytać:

http://www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/remig5.htm

http://www.asme.pl/110928029874618.shtml

Oprac. TK

Wideo: Józef Gorzkowski, zapis z mszy w kościele pw Piotra i Pawła w Opolu w intencji wszystkich Sybiraków

 1. | ID: 5bb26d7d | #1

  Cenna tresc.Jakze smutne i tragiczne dla naszego narodu.Deportacja wgłab Rosji. Zapamietalismy..My Pamietamy. Tak trzeba .Dzieki.

 2. | ID: 372e5c1b | #2

  @P.NGO ! Dziękuję za film -transmisja ze Mszy Sw .w Opolu w Kościele pw. Piotra i Pawła
  73 Rocznica Zsyłek Polaków na Sybir.Piękne kazanie,wytrwali Sybiracy ze Sztandarem, liczne komunie sw.,Ołtarz przybrany kwiatami. A organy przypomniały mi pobyt w Łańcucie i Oliwie.Piękne brzmienie.

 3. Irena
  | ID: df1ef44e | #3

  Kolejny rok minał,kolejna rocznica strasznych wydarzeń.Pamiętajmy o ofiarach.Módlmy sie.

 4. grzech
  | ID: ffd97233 | #4
Komentarze są zamknięte