Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska

358 lat temu, 30 listopada 1655 r. podczas potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz ogłosił w Opolu uniwersał królewski do nardu polskiego wzywający do powstania przeciwko Szwedom.

17 października 1655 r. król Polski wraz z żoną Marią i dworem wyjechał do Głogówka w księstwie opolsko-raciborski, które posiadał tytułem zastawu.  Został z honorami przyjęty na zamku w Głogówku przez ród von Oppersdorffów. Kancelaria królewska urzędowała natomiast w Opolu w klasztorze franciszkanów. 30 listopada 1655 r. w refektarzu klasztornym król Jan Kazimierz ogłosił uniwersał, którego treść została zredagowana w Opolu podczas zwołanego zjazdu senatorów.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte