Solidarna Polska domaga się komisji śledczej ws. afer korupcyjnych w Polsce

Redaktor Obywatelski1

Patryk Jaki_Solidarna PolskaDzisiejsza rekonstrukcja rządu spowodowana jest potrzebą przykrycia gigantycznej afery. Fakty wskazują na to, że akcja odwołania ministra Nowaka w ubiegłym tygodniu miała drugie dno.

Solidarna Polska domaga się powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w latach 2007 – 2010 na kwotę ponad 2 mld zł oraz przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej na kwotę 34 mln zł, wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego na kwotę 6 mln zł i na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie na kwotę 24 mln zł oraz zamówieniach publicznych realizowanych przez CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Potrzeba powołania komisji śledczej wynika z ujawnionych przez CBA zatrzymań wysokich urzędników państwowych, którym postawiono zarzuty udziału w zmowie przetargowej lub zarzuty korupcyjne.

Tusk kłamca wPPodstawowymi celami powołania komisji śledczej w przedmiotowej sprawie jest wyjaśnienie, czy odpowiedzialni za nadzór i kontrolę nad zamówieniami publicznymi w danych resortach ministrowie lub inni funkcjonariusze publiczni oraz przewodniczący Radzie Ministrów Premier, Pan Donald Tusk dopełnili obowiązków i nie dopuścili się zaniechań związanych z kontrolą i nadzorem nad zamówieniami publicznymi rozpisywanymi przez ministerstwa i podległe im jednostki. Celem powołania komisji jest również wykrycie, czy i jacy funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w ministerstwach dopuścili się w sprawie przedmiotowej czynów korupcyjnych lub niedopełnienia obowiązków służbowych.

W związku z informacjami na temat możliwości udziału w procederze korupcyjnym lub zmowy przetargowej CAM Media S.A., która w 2011 r. prowadziła kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej oraz Rzecznika Rządu, Pana Pawła Grasia i byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pana Sławomira Nowaka, celem komisji jest również wyjaśnienie, czy wybór ofert CAM Media S.A. w zamówieniach publicznych organizowanych przez ministerstwa lub podległe im jednostki dokonany był zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyjaśnienie przedmiotowych kwestii pozwoli na wyjaśnienie w jakim zakresie zamówienia publiczne na najwyższym szczeblu ministerialnym skażone są korupcją. Ustalenia komisji śledczej pozwolą na podjęcie dalszych kroków zmierzających do wyeliminowania korupcji z właściwych resortów jak również wskażą na ile jest prowadzona przez ministrów kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi w poszczególnych ministerstwach i czy działania kontrolne i nadzorcze przynoszą pożądane skutki.

za: solidarnapolska.org, gop

  1. Irena
    | ID: cb8489c3 | #1

    Panie pośle. Po jakiego czorta mamy prokuratorów i sędziów,? To oni, w trybie pilnym powinni zabrać dokumenty z firm podejrzanych, Sądy szybko osądzić i do celi. A pan chce ich ochraniać przez powołanie jakiejs, komisji,aby posłowie roztrząsali nieprawidłowości?? Głupio pan myśli,Proszę wybaczyć.

Komentarze są zamknięte