Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym – konferencja naukowa

Autor Obywatelski1

rodlo12 listopada br. w 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech odbędzie się w Opolu konferencja naukowa: „Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym”. Organizatorem konferencji są: Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, PIN-Instytut Slaski w Opolu, Stowarzyszenie Polsko-Serbołuzyckie Pro Lusatia. Początek konferencji godz. 9.00, Sala Orła Białego UMWO Ostrówek.

Program konferencji:

9.00 Otwarcie obrad:
Członek Zarządu Województwa Opolskiego Barbara Kamińska
Prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk
Dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu dr inż. Katarzyna Widera
Referent za kulturne naležnosće a wukraj Zwjazka Serbow Łužiskich Domowina Clemens Škoda

I Sesja: Przewodniczący obrad:  doc. PhDr Petr Kaleta, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)

 • 9.20 – prof. dr hab. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski) Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego na Śląsku Opolskim
 • 9.40 – prof. PhDr Jaroslav Vaculík, CSc (Masarykova univerzita w Brně) Czesi w Niemczech w czasie międzywojennym
 • 10.00 dr Edmund Pjech (Serbski institut), Sytuacja Serbołużyczan, Polaków, Duńczyków i Północnych Fryzów w republice weimarskiej

10.20 Otwarcie wystawy fotografcznej Clemesa Škody: Młodzież serbołużycka na Łużycach – hall na Ostrówku

II Sesja: Przewodniczący obrad: prof. PhDr Jaroslav Vaculík, CSc (Masarykova univerzita w Brně)

 • 11.00 doc. PhDr Petr Kaleta, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) Poláci a polská témata v časopisech „Łužica“ (1921−1937) a „Serbski Student“ (1919−1937) v meziválečném období
 • 11.20 dr Bernard Linek (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Razem czy osobno? Dylematy szkolnictwa mniejszości polskiej w prowincji śląskiej w l.1922-1939
 • 11.40 dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski) Hitlerowski wymiar sprawiedliwości wobec działaczy I Dzielnicy ZPwN
 • 12.00 mgr Krzysztof Stecki (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) Polacy i sprawy polskie w kartotece opolskiego gestapo
 • 12.20 dr Maciej Borkowski (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Żydzi w Niemczech w latach 1919-1938
 • 12.40 mgr Janusz Oszytko (IPN Opole) Kartoteki żydowskie „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen [Glaubens]” oraz „Verband der polnischen Juden” jako przyczynek do dziejów Żydów w Rejencji Opolskiej
 • 13.00 dr Piotr Pałys (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Polska opcja w serbołużyckim ruchu narodowym? Współpraca wzajemna w okresie międzywojennym
 • 13.20 Dyskusja
 • 13.40 zamknięcie obrad

Oprac. MW

 1. Centus
  | ID: fbe7c131 | #1

  Dlaczego my sankcjonujemy istnienie mniejszości niemieckiej i litewskiej w Polsce bez wzajemności. Spróbowali by Niemce nie zwrócić majątku żydowskiego, to by dopiero była haja na cały świat, Polaków natomiast można olać ciepłym moczem i żaden z „naszych” skundlonych polityków nie ośmieli się nawet zaskamlać, bo o warknięciu to nie ma co marzyć. Niemce o tym wiedzą i tak wobec nas postępują. Kogoś kto się nie szanuje inni szanować nie będą.
  A z drugiej strony w związku z faktem, że odwoływanie się w tej sprawie do „polskiego” rządu to pisanie na Berdyczów ja bym radził Związkowi Polaków w Niemczech wynająć jakąś renomowaną żydowską kancelarię prawniczą ze Stanów, która ma oddział w Niemczech (żona Radka Sikorsky’ego na pewno by mu coś w tej sprawie doradziła) i zawrzeć z nią umowę na procent. Niemce oddadzą wszystko łącznie z oprocentowaniem.

Komentarze są zamknięte