Muzeum w Gliwicach zaprasza na spotkanie promujące książkę „Kresowianie na Górnym Śląsku”

Autor Obywatelski

kresowianieW piątek, 27 września 2013, w gliwickim muzeum Willa Caro o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z redaktorem i współautorką publikacji „Kresowianie na Górnym Śląsku”.

Wysiedlenie uczonych lwowskich i początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Górnym Śląsku, polityka władz sowieckich wobec Polaków, zakres i przebieg akcji osadniczej w miastach i wsiach Górnego Śląska, konflikty, towarzyszące zetknięciu ludności miejscowej i przybyszów z Kresów w pierwszych latach po II wojnie światowej – to tylko niektóre wątki, jakie znajdziemy w wydanej przez Muzeum w Gliwicach i Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach książce „Kresowianie na Górnym Śląsku”. Długo oczekiwaną publikację tworzą materiały pokonferencyjne z sesji naukowej, którą Muzeum wspólnie z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Katowicach zorganizowało w 2010 roku. O publikacji i trudnych losach Polaków z dawnych województw wschodnich II Rzeczpospolitej w piątek, 27 września rozmawiać będą redaktor książki – Bogusław Tracz oraz jej współautorka – Bożena Kubit z Muzeum w Gliwicach.

Artykuły zawarte w „Kresowianach na Górnym Śląsku” podejmują również zagadnienie politycznego zaangażowania przybyszów z Kresów i wkładu lwowskich harcerzy w budowę i działalność struktur harcerstwa na powojennym Górnym Śląsku. Publikację zamyka analiza obecności Kresów w górnośląskim systemie kulturowym w okresie powojennego półwiecza.
Trzynaście prezentowanych w książce tekstów z pewnością nie wyczerpuje problematyki Kresowian, którzy po II wojnie światowej znaleźli się na Górnym Śląsku – mówi Bogusław Tracz. Większość przedłożonych do druku tekstów mogłoby z powodzeniem stanowić podstawę do znacznie obszerniejszej rozprawy, niektóre są zaledwie przyczynkiem badawczym. Niestety, wątki kresowe były w powojennym badaniach na Górnym Śląsku w zasadzie nieobecne, a i dziś wydaje się, że są one traktowane po macoszemu. Wciąż brakuje naukowych analiz losów i postaw Kresowian w latach późniejszych. Zetknięcie się mieszkańców Kresów z Górnoślązakami, ich wzajemne relacje, odrębności i zbliżenia wciąż czekają na bardziej syntetyczne, całościowe opracowanie, w którym oprócz ustaleń historyków uwzględnione zostaną wyniki badań socjologów, antropologów kultury, literaturoznawców. Póki taka praca nie powstanie, teksty referatów przedstawionych na konferencji „Kresowianie na Górnym Śląsku”, które znalazły się w niniejszym tomie, będą stanowić cenną i pożyteczną lekturę, a być może również zachętę do dalszych badań.

Książkę w cenie 38 złotych można zakupić w Willi Caro.

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a

Komentarze są zamknięte