Co tu upamiętniać Panie Prezydencie?

Redaktor3

Komorowski fot. Mariusz TrolinskiBronisław Komorowski rozmawiał w Nowym Jorku z prezydentem USA Barackiem Obamą na temat upamiętnienia przyszłorocznej 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Cały poranny blok POLSAT NEWS głosi do znudzenia, że chodzi o upamiętnienie pierwszych „wolnych” wyborów!

Pomijając, czy Bronisław Komorowski rozmawiał o „częściowo wolnych wyborach” (jak podaje onet.pl) czy o „wolnych wyborach” (jak informuje POLSAT NEWS) to w tej rozmowie przekonywał, że 4 czerwca 2014 roku to „25. rocznica odzyskania wolności, budowy demokracji, nie tylko w wymiarze polskim, ale także w wymiarze naszej części Europy (…) Liczymy bardzo na aktywne zaistnienie USA w tej rocznicy, która jest świętem wolności, a 4 czerwca jest świętem wolności nie tylko Polski”.

Idąc tropem stanowiska wyrażonego przez prezydenta Komorowskiego można uznać, że wybory z 19 stycznia 1947 roku również były świętem wolności … bowiem komuniści dopuścili do udziału w nich kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przypominam, że z zachowanych dokumentów Służby Bezpieczeństwa będących w zasobach IPN wynika, że 4 czerwca 1989 roku w całym kraju komunistyczne służby specjalne prowadziły akcję o kryptonimie „URNA”, której celem było wyeliminowanie z walki wyborczej kandydatów Konfederacji Polski Niepodległej oraz Stronnictwa Pracy. Do tego nie dopuszczono do rejestracji żadnego kandydata Solidarności Walczącej. W każdej obwodowej komisji wyborczej był funkcjonariusz SB, ZOMO czy ORMO, który miał pilnować, aby kandydaci przeciwni zmowie „Okrągłego Stołu” nie zdobyli mandatów parlamentarnych. Podobnie „czuwano” nad wynikami w skali kraju.

W moim opublikowanym m.in. przez wPolityce.pl tekście z 4 czerwca 2013 roku oceniłem wydarzenia z 4 czerwca 1989 r. następująco:

(…) W styczniu 1989 r. – w przeddzień „Okrągłego Stołu” – zginęli dwaj księża związani z opozycją: w Warszawie ks. Stefan Niedzielak, a pod Białymstokiem ks. Stanisław Suchowolec. Kolejny, ks. Sylwester Zych, zginął w lipcu 1989 r. W tym czasie w więzieniach PRL są przetrzymywani więźniowie polityczni, np. niedawno zmarły dziennikarz i sowietolog Józef Szaniawski. Funkcjonariusze MSW PRL masowo niszczą akta osobowe agentów i przygotowują się do nowych ról w strukturach III RP (policja, sądownictwo, prokuratura czy biznes). Komuniści korzystając ze środków finansowych udostępnianych przez Komunistyczną Partię Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przygotowują transformację komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w „socjaldemokrację”. (…)

Jaruzelski „w nagrodę” został wybrany głosem posła opozycji z „dogadanego sejmu PRL X kadencji” na funkcję prezydenta PRL. „Zbrodniarzo-prezydent” nominował dziesiątki sędziów panujących nad warszawskim sądownictwem dotkniętym hańbą procesu WRON czy Kociołka – czym zapewnił sobie miano jedynego dyktatora XX wieku, który nie poniósł żadnej odpowiedzialności. (…)

Niedawno publicznie zaproponowałem, aby ustanowić dzień 27 października „Dniem Demokracji”. Apeluję do patriotycznych działaczy (…) aby upamiętnić wybory do Sejmu RP I kadencji i tym odciąć się od spuścizny „Okrągłego Stołu” oraz Magdalenki. 4 czerwca pozostawmy tym, którzy patrzą dalej na postkomunistów przez pryzmat „ludzi honoru”. Ich dzisiejszy wybór i ich feta !

Przesłany Bronisławowi Komorowskiemu – wspomniany powyżej – projekt ustawy dotyczący ustanowienia 27 października „Dniem Demokracji” nie spotkał się z żadną reakcją Kancelarii Prezydenta RP, nawet najkrótszym jednozdaniowym pismem z odpowiedzią!

W świetle „pogadanki” Bronisława Komorowskiego z prezydentem Barackiem Obamą w sprawie 4 czerwca 1989 roku trzeba uznać, że wiele środowisk z sentymentem podchodzi do czasów komunizmu w wydaniu schyłkowego PRL. Wstydząc się zmowy „Okrągłego Stołu” i „antykomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego” z tow. Kiszczakiem niektórzy nie mają oporów aby przekonywać cały świat, że „ludzie honoru” red. Michnika zasługują na miano „ojców transformacji”, a pseudodemokratyczne wybory na upamiętnienie. Żenujące!

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,
poseł na Sejm RP (1991-2001)

***

Adam Słomka m.in. o operacji SB o kryptonimie URNA (wyw. 2010 r.)

 1. | ID: 33ef7886 | #1

  Upamietniac zbrodniczy system PZPR , cos soe komus popiepszylo Komoruski draniu i zdrajco , odpowiesz za mord na jedynym Polskim Prezydencie Lechu Kaczynskim !!!!

 2. JT
  | ID: 523a5215 | #2

  Niech Bronek jedzie do Obamy aby upamiętnić i POtępić Bolka który zniszczył rząd Olszewskiego !

 3. nowy
  | ID: 3dcb2fb9 | #3

  @MikeUSA

  W domu wszyscy zdrowi? Ja miałem takiego znajomego, który swojej rodzinie jeszcze kilka lat temu wysyłał ryż z Kanady, bo w Polce bieda. Potem na jakimś spotkaniu rodzinnym dowiedział się, że jego rodzina lepiej stoi od niego to nawet próbował ich idiota szantażować. Może to Ty?

Komentarze są zamknięte