Czym zajmą się posłowie po wakacjach?

Redaktor Obywatelski1

Sejm Pierwszego dnia 47. posiedzenia złoży ślubowanie posłanka KP PO Elżbieta Królikowska-Kińska, która zastąpi zmarłego 25 sierpnia posła Konstantego Miodowicza. Jego pogrzeb odbędzie się trzeciego dnia obrad, 29 sierpnia. Sejm nie zamieścił informacji o związanych z tą uroczystością zmianach w harmonogramie, ale zapewne wpłynie ona na przebieg posiedzenia. 

Posłowie będą obradować nad zapowiedzianą przez rząd przed przerwą wakacyjną nowelizacją tegorocznego budżetu państwa. Wysłuchają również sprawozdań z prac nad zmianami w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o ustroju sądów powszechnych. Sejm zapozna się z aż sześcioma projektami zmian w ustawie o usługach płatniczych, dotyczącymi zwiększenia dostępności nowoczesnych instrumentów płatniczych oraz ustalenia wysokości opłat z tytułu transakcji.

Zostanie powołany skład Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

We wtorek 27 sierpnia oprócz ślubowania nowej posłanki KP PO Elżbiety Królikowskiej-Kińskiej, odbędzie się również ponowne ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, który rozpocznie 5-letnią kadencję, oraz zaprzysiężenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

mamprawowiedziec, gop

  1. Irena
    | ID: dbe8832c | #1

    Odpoczęli na plazach, a teraz będą odpoczywali w restauracji sejmowej, bo na obradach sejmowych ich nie widać.Wystapień posłów sprawozdawców, ministrów „wysłuchuja” zazwyczaj ŁAWY sejmowe.

Komentarze są zamknięte