10 pomysłów na przejęcie rządów przez PiS

Niezależna Gazeta Obywatelska16

Kaczyński pisOd pewnego czasu sondaże wskazują na wyraźną przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską. W sondażu TNS Polska dla „Wiadomości TVP1” z 13 sierpnia br partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 43 % poparcie społeczeństwa. Na partię D. Tuska głosować chciałoby 32 procent badanych. Jest to pierwszy sondaż, w którym PiS notuje tak wyraźną przewagę nad partią rządzącą. Wygląda na to, że negatywna dla partii J. Kaczyńskiego tendencja trwale się odwróciła. PiS po 6 latach spędzonych w opozycji znów stał się partią, która może realnie myśleć o wygranej w następnych wyborach i przejęciu władzy.

Wyciszanie Prezesa

Na pewno dobrym posunięciem taktycznym było „schowanie w cień” osoby Prezesa. Jarosław Kaczyński od czasu afery trotylowej nie zaliczył bowiem żadnej wypowiedzi, która mogłaby zostać uznana za kontrowersyjną. Nie wypowiada się już w mediach w każdej, nieraz nawet błahej sprawie, ani nie daje się wciągać w awantury prowokowane przez polityków PO czy Ruchu Palikota. Jarosław Kaczyński uznał, że nie musi być wyrazisty w mediach, by konsekwentnie budować poparcie dla swojego ugrupowania. Od paru miesięcy wyraźnie mniej się wypowiada i bardziej waży słowa. Unika radykalizmu. Wygląda na to, że wyciągnął wnioski, iż ostra retoryka jednak w budowaniu społecznego poparcia na dłuższą metę nie pomaga. To dobry punkt wyjścia.

Dbałość o wizerunek Prezesa to dobra taktyka ze strony PiS, bowiem zdaniem sporej części społeczeństwa to właśnie Jarosław Kaczyński był dotychczas największym obciążeniem swojej partii i wielu wyborców niezdecydowanych nie chciało oddać swojego głosu na PiS głównie ze względu na osobę lidera. Odwrócenie tej tendencji, pokazanie, że Prezes Kaczyński to jednak nie tylko polityczny awanturnik i radykał, ale też dojrzały polityk, o dużej politycznej wiedzy, człowiek z pasją, charyzmą oraz przede wszystkim – posiadający spójną wizję państwa z pewnością może pomóc odwróci negatywne dla tej partii tendencje.

Samo „wyciszenie Prezesa to jednak, by wygrać najbliższe wybory parlamentarne zdecydowanie za mało. Jeśli PiS chce być poważną alternatywą dla rządów PO i pokazać Polakom, że potrafi rządzić lepiej, powinien przeprowadzić również szereg innych, bardziej kompleksowych zmian.

1. Klub parlamentarny. Przede wszystkim warto, by PiS zdecydował się na odmłodzenie kadr partyjnych. Wprowadzanie zmian można byłoby rozpocząć od klubu parlamentarnego. Mariusz Błaszczak może pozostać na stanowisku przewodniczącego, ale dobrze, gdyby do kierownictwa klubu weszło kilku nowych posłów. Nowymi wiceprzewodniczącymi mogliby zostać: Mariusz Antoni Kamiński, Zbigniew Girzyński, Andrzej Duda i Krzysztof Szczerski. To młodzi politycy, pokolenie 35-40-latków. Ich dokooptowanie z pewnością pomogłoby zdynamizować prace klubu oraz mogłoby pomóc w odświeżeniu wizerunku ugrupowania. Politycy, którzy pełnią już obecnie w partii inne funkcje (jak poseł Beata Szydło, która jest wiceszefową PiS i M. Kuchciński – wicemarszałek Sejmu) mogliby ustąpić miejsca w Prezydium klubu innym działaczom. Rzecznikiem prasowym partii może pozostać A. Hofman, ale powinien on unikać radykalizmu, do którego ma skłonności.

2. Więcej młodych w KP PiS. Zmiany personalne przydałyby się także w Komitecie Politycznym PiS. Obecnie jest on zdominowany przez działaczy tworzących tzw. „Zakon PC”. Jadwiga Staniszkis od lat apeluje, by Prezes Kaczyński przestał otaczać się wyłącznie starymi działaczami swojej poprzedniej partii. Z KP PiS powinni zniknąć: Kuchciński, Suski, Jasiński, Jurgiel, Tchórzewski, Krasulski. Ich miejsce powinny zająć takie osoby, jak K. Szczerski, P. Szałamacha, Mariusz O. Jędrysek, czy Jarosław Sellin. W Komitecie powinno się też pojawić więcej młodych działaczy, np. – łódzka działaczka Sylwia Ługowska.

3. Trzecia rzecz, którą powinien zrobić PiS, to pokazać społeczeństwu, że posiada kompetentnych ludzi, którzy po wygranych wyborach będą zdolni do przejęcia odpowiedzialności za państwo. Warto rozważyć powołanie partyjnego zespołu rzeczników. Mógłby on pełnić podobną funkcję,co Gabinet Cieni. Zespół mógłby składać się z dwóch sekcji programowych.

A) Sekcja Ekonomiczna
przewodnicząca – poseł Beata Szydło, finanse
Dawid Jackiewicz – polityka skarbowa
Paweł Szałamacha – transport, gospodarka
Zbigniew Kuźmiuk – gospodarka
Piotr Naimski i Mariusz O. Jędrysek – energetyka
Izabela Kloc – rozwój regionalny

b) Sekcja Społeczna

prof. Józefa Hrynkiewicz – przewodnicząca
Bolesław Piecha i Tomasz Latos – polityka zdrowotna
Sławomir Kłosowski – edukacja
Janusz Śniadek – polityka społeczna i rynek pracy

Wyeksponowanie partyjnych fachowców pokazałoby większą wiarygodność PiS oraz mogłoby utwierdzić wyborców w przekonaniu, że nie trzeba obawiać się przekazania władzy w ręce tej partii.

4. Jesienna ofensywa programowa. PiS musi także pokazać społeczeństwu, że posiada alternatywę programową i własne pomysły na państwo. Jesień to doskonały okres, by „zaatakować” rząd na polu gospodarki i polityki społecznej. Zwłaszcza, że manifestacje na wrzesień przygotowuje już Solidarność i związki zawodowe. Doskonałym pomysłem byłby powrót do debat programowych organizowanych pod hasłem „Alternatywa” z udziałem m.in. prof. Glińskiego i jego ekspertów. Tym bardziej, że problemów stojących aktualnie przed Polską nie brakuje, choćby kwestia zapaści demograficznej i przyszłości systemu emerytur. Reformy wymagać będzie system zabezpieczenia społecznego (głównie system emerytalny) Nie jest tajemnicą, że ZUS przeżywa obecnie problemy wynikające ze spadku liczby osób pracujących w stosunku do liczby pobierających świadczenia. Dobrze, gdyby PiS dał się przekonać do idei emerytury obywatelskiej (tzw. system kanadyjski), który proponuje obecnie P. Wipler i Fundacja Republikańska. Idea ta polega na tym, że każdy obywatel w wieku emerytalnym miałby zagwarantowaną minimalną emeryturę, w stałej wysokości (około tysiąca zł w sile nabywczej z poprzedniego roku). Dodatkowo, każdy miałby prawo ubezpieczać się indywidualnie. W obecnej, trudnej sytuacji ZUS koncepcja ta wydaje się racjonalna i godna rozważenia.

Inną istotną kwestią, również wartą zwrócenia uwagi jest poziom wolności gospodarczej w naszym kraju. Po 1989, mimo zmiany charakteru polskiej gospodarki i przyjęciu modelu rynkowego – wciąż nie przeprowadziliśmy liberalizacji i nie stworzyliśmy warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Barier biurokratycznych hamujących rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz nadmiernych obciążeń fiskalnych wciąż jest jeszcze zbyt wiele. Warto, by PiS zwrócił też uwagę na tę kwestię. Proponując ułatwienia dla przedsiębiorców ugrupowanie J. Kaczyńskiego mogłoby zyskać poparcie i w tej grupie społecznej. Pomogłoby to też odkłamać przekonanie, że PiS jest partią nastawioną wrogo do przedsiębiorców i upatruje w nich wyłącznie złodziei i oszustów. PiS nie powinien bać się liberalizacji i deregulacji. W tym nie ma naprawdę nic złego.

Kolejną, wartą uwagi kwestią jest edukacja i nauka. PiS sprzeciwia się obowiązkowi szkolnemu 6-latków i tutaj wpisuje się akurat w oczekiwania większości społeczeństwa, które jest temu pomysłowi przeciwne. Warto, by ugrupowanie J. Kaczyńskiego zaproponowało reformę systemu kształcenia (niekoniecznie tak radykalną, jak likwidacja gimnazjów i powrót do 4-letniej szkoły średniej). Istotną kwestią są też sprawy szkolnictwa wyższego, choćby problem niskich nakładów na badania naukowe, czy wciąż ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu. Dyskusja z udziałem naukowców, profesorów wyższych uczelni o reformie nauki i rozwoju technologicznym byłaby ciekawą inicjatywą.

5. PiS nie powinien rezygnować z walki z korupcją, co było sztandarowym hasłem tej partii w 2005. Debatę na ten temat partia J. Kaczyńskiego mogłaby przeprowadzić np. z ekspertami Stowarzyszenia „STOP Korupcji”. Może udałoby się wypracować nowe rozwiązania w zakresie walki z korupcją, oraz zaproponować reformę CBA ukierunkowaną na większą skuteczność w ściganiu przestępstw korupcyjnych, ale tak, by nie powtórzyć błędów z lat 2005-2007.

Debaty tematyczne z udziałem ekspertów z różnych środowisk oraz wypracowanie odpowiednich propozycji i rozwiązań pomogłyby odświeżyć ugrupowanie merytorycznie oraz sklasyfikować najważniejsze problemy i wyzwania stojące obecnie przed Polską. Ważne jednak, by wnioski znalazły odpowiednie przekłucie w projektach ustaw, a nie skończyło się wyłącznie na debatowaniu dla samej debaty.

6. Otwarcie na nowe środowiska. Warto, by PiS szerzej otworzył się na prawicowe organizacje pozarządowe, środowiska katolickie, organizacje pro life, czy konserwatywne think- tanki typu Stowarzyszenie „Młodzi Konserwatyści”.
Partia J. Kaczyńskiego powinna spróbować skonsolidować środowiska konserwatywne i centroprawicowe, które funkcjonują obecnie poza PiS. Pomocna w tym mogłaby być np. debata nt roli III sektora w polskim życiu publicznym. Zaproszenie do rozmów organizacji pozarządowych z różnych stron, nie tylko FR i Instytutu Sobieskiego byłoby ciekawym przedsięwzięciem.

7. Praca w terenie. Aktywność polityczna poprzez bezpośrednie spotkania z wyborcami to dobra metoda, niemniej w teren powinni też jeździć działacze PiS spoza ścisłego kierownictwa partii. Dobrze byłoby wyeksponować nowe twarze, promować posłów, którzy są kompetentni, a dotąd byli mało rozpoznawalni.

8. Retoryka. Unikać radykalnej retoryki. Nie tylko smoleńskiej. Dobrze, gdyby politycy PiS zamiast walenia w partię rządzącą zaczęli ją merytorycznie punktować. Krytyka, ale nie krytykanctwo.

9. Nie utrudniać dostępu do partii ludziom młodym. Problem PiS tkwi bowiem w starych działaczach aparatu partyjnego, wywodzących się głównie ze środowiska dawnego PC („zakon PC”), którzy bojąc się utraty wpływów, w obawie o własną pozycję i często synekury – konsekwentnie hamują napływ do partii ludzi młodych lub utrudniają ich awans w partyjnej hierarchii. PiS powinien dokonać przemiany pokoleniowej i otworzyć się szerzej na ludzi młodych. Sięgnąć po ludzi choćby z Instytutu Sobieskiego, dając im np. przy następnych wyborach miejsca na listach wyborczych do Sejmu.

10. No i przede wszystkim: PiS powinien stać się partią centroprawicową, szeroką i wielonurtową. Nie ograniczoną wyłącznie do elektoratu RM i środowiska Gazety Polskiej. Jednocześnie nie tracąc swojego konserwatywnego charakteru.

Zakończenie. Odmłodzenie kadr, wyeksponowanie kompetentnych ludzi oraz zaprezentowanie programu odpowiadającego na aktualne wyzwania stojące przed Polską może pomóc PiS wygrać najbliższe wybory parlamentarne, a Jarosławowi Kaczyńskiemu zasiąść po raz drugi w fotelu premiera. Wszystko zależeć będzie jednak od samego PiS. Na ile będzie zdolne do zmian i czy nie będzie zalicza żadnych poważniejszych wpadek. Jeśli to się uda, możliwe mogą być nawet samodzielne rządy.

Autor: Tomasz Zembrzuski, NGO Mysłowice

 1. svatopluk
  | ID: cf435420 | #1

  43% poparcia społeczeństwa?
  Na wybory pójdzie co najwyżej co drugi. Wiec mamy poparcie na poziomie 20-22%

 2. Eleonora
  | ID: 42620eab | #2

  Bardzo ciekawy artykuł.
  Nie wiem czy pisze pan ” na powaznie” czy jest to tekst sponsorowany?
  Jeżeli ma się zdarzyć co pan proponuje, to jednak zalecam absencję w wyborach:)
  PIS niczego nie zmieni gdyż jest z tego samego pnia co PO.
  Nazwiska, które pan wymienił są nam znane ( i niekoniecznie z dobrej strony)

  Taki Dawid Jackiewicz, cementujący ” układ wrocławski”
  Polecam artykuł pana Brauna

  http://ngopole.pl/2011/02/22/grzegorz-braun-o-ukladzie-wroclawskim/

  My nie ruszamy waszych, a wy- naszych

  Myśli pan, że w opolskim jest inaczej?!
  Proszę się rozejrzeć po powiatach.
  Kłosowski i jego druzyna, miernych ale wiernych….
  Edukacją miałby zająć się się poseł Kłosowski?!
  Pan żartuje, prawda?!
  Gość, który wyrósł w kuratorium na plecach UW???
  Taki pan ” katolicznik” troszkę Panu Bogu, troszkę kudłatemu dobrze zrobić :)
  Toż on walczył o tego zboczka Gombrowicza, jak o niepodległość.
  Polecam:
  „tajny dziennik Witolda Gombrowicza. Intymne notatki o seksie z kobietami i mężczyznami, biedzie i starości. Oraz wywiad z Ritą Gombrowicz, która po 40 latach milczenia zdecydowała się opublikować zapiski.”

  http://ksiazki.newsweek.pl/w-najnowszym–newsweeku—gombrowicz–znow-skandal,104102,1,1.html

  Janusz Śniadek, pan związkowiec, jednocześnie zasiadający w kilku Radach Nadzorczych bezprawnie prywatyzowanych zakładów
  On na stolec, a koledzy robole- na bruk:(

  Naprawdę tak dobrze nam pan życzy?

  Młodzi w PISie pokazują na co ich stać.
  Patrz pan na oświadczenie ” zbuntowanego” Zb. Ziobro
  Który poniewczasie przyznaje, że ” podpisanie Traktatu było złem”….
  No ładne kwiatki!
  Gdzie był wcześniej?
  Zajadał pisowskie konfiturki…
  Owszem, młodzi w PISie potrafią pięknie śpiewać o ” poległym prezydencie”- to fakt :)
  Jak PIS jest otwarty na nowe środowiska widać po liczebności partii.
  Pan zapyta Kłosowskiego ile ma nowych twarzy??
  Kto został zaproszony na wyjazd na Kongres PIS?
  I jaką konserwatywną partią jest PIS?
  Pan Kaczyński i ripley z premierostwa?
  Już raz był i to w lepszych czasach
  Ktoś kazał mu rozwiązać Parlament- i on to zrobił!
  Co go pogrążyło w zupełności.
  Mądry mąż stanu takich hec nie urządza….

  Żarty…żarty….

 3. Irena
  | ID: 8927afa5 | #3

  Zgadzam sie @ Pani Eleonoro.
  Rozwiązanie Sejmu było Wielkim błędem. Racja po Pani stronie.
  „Heca” nad „hecami” teraz się mści!!!!!
  .Ale za jakie grzechy?? sama sie nad sobą zastanawiam.

 4. Th
  | ID: f3122ed2 | #4

  @svatopluk
  Myli się Pan. Niska frekwencja działa właśnie na korzyść PiS. PiS ma żelazny, zmobilizowany elektorat, który raczej nie zostanie w domu, tylko pójdzie głosować. Zakładając, że spora część wyborców PO z lat 2007 i 2011 nie pójdzie na wybory, poparcie dla PiS przy mobilizacji jego elektoratu może być wyższe.

 5. Anonim
  | ID: 4dfb23b5 | #5

  @svatopluk
  Czy tak samo mierzycie poparcie dla tego waszego RAŚ? Skoro w wyborach samorządowych w 2010 na RAŚ w województwie śląskim zagłosowało 8,5% wyborców przy frekwencji, która nie wynosiła nawet 50% to jakie jest rzeczywiste poparcie dla RAŚ?

 6. z Niemodlina
  | ID: 710a1751 | #6

  @Eleonora

  Mógłbym się z tym zgodzić, gdybyśmy mogli dziś oceniać PiS po ich 4 bądź 8-letnich rządach, jak wiemy nic takiego nie miało miejsca, do tego ten nieszczęsny koalicjant z LPR i Samoobrony. Dajmy szansę panu Kaczyńskiemu i PiS rządzić samodzielnie przez 4lata i potem ich oceniajmy i ewentualnie rozliczajmy. Jestem niemal pewien, że w niszczeniu Polski i w tak nieudolnych rządach nikt nie dorówna PO, no chyba żeby palikociarnia przejęła władzę, a premierem zostałby Janusz P.

 7. Eleonora
  | ID: 42620eab | #7

  @z Niemodlina

  Zeby przekonać się, że coś jest gorące – musi się pan poparzyć?
  Nie wystarcza panu, że Kaczyńscy ( czy tego chcą, czy nie) należą do Okrągłostołowego establishmentu?
  że brali udział w rozbiorze Polski, który dotkliwie odczuwamy.
  Nie wystarczają panu fakty?
  że pan Kaczyński na czyjeś polecenie zaniechał wykonania ekshumacji w Jedwabnem.
  Co postawiło talmudyczne zasady powyżej prawodawstwa naszego kraju.
  Po co nam minister sprawiedliwości czy sądy?!
  Czy nie wystarcza panu zgoda na wysłanie naszych wojsk na cudze i niesprawiedliwe wojny?
  Ilu młodych mężczyzn musi jeszcze zginąć?
  Czy podoba się panu zrzeczenie suwerenności na rzecz jakiejś międzynarodówki?
  … i te związki z masonerią…..
  Cicha miłość….

  http://arsregia.pl/pogrzeb-jana-winczakiewicza/

  Co do ” nieszczęsnego koalicjanta”
  Proszę mi przypomnieć:
  W którym miejscu koalicjanci okazali się nielojalnymi wobec PIS?
  Przy której Ustawie głosowali inaczej niż PIS?
  Nooo, może poróżnili się podczas debaty za obroną życia.
  Ale katolicy powinni stanąć ZA, niepraważ?
  Zauważa pan niesprawiedliwość wobec kibiców czy Ruchu Narodowego.
  Nie widzi pan dziwnej i milczącej postawy wobec bulwersujących zachowań żydów w Polsce
  Już całe kamienice i domki są wysiedlane by przekazać je w ręce Światowego Kongresu Żydów i okolic.

  http://www.wykop.pl/ramka/1588659/warszawa-lokatorzy-eksmitowani-a-lokal-nieodplatnie-przekazany-zydom/

  Od lat mówi o tym żyd Bolesław Szenicer, Przewodniczący Starozakonnych w Polsce
  … a nasi posłowie co ” W imię Boga słuzyć będą narodowi”…. trwożliwie milczą…
  Ciekawe- któremu służą??

  http://www.youtube.com/watch?v=7Dc984wPLYQ

  Reasumując:
  będzie nihil novi, zobaczy pan
  ( jeśli PIS zechce przejąć władzę, w co pozwalam sobie powątpiewać)

 8. Irena
  | ID: 8927afa5 | #8

  @z Niemodlina.Tak,faktem jest, że nie rzadzili samodzielnie
  .PiS był zakładnikiem LPR i Samoobrony. W Jednosci Jest Siła,wówczas jej nie było.
  ,A może teraz nadchodzi szansa? Dobrze myślisz.Dzięki.

 9. z Niemodlina
  | ID: 710a1751 | #9

  @Eleonora

  Była przecież Pani na spotkaniu z prof. Cenckiewiczem. Zgoda co do Jedwabnego to mi również ta sprawa wydaje się bardzo tajemnicza, ale oskarżanie dziś Kaczyńskich ,że wówczas przy okrągłym stole brali udział w rozbiorze Polski to gruba przesada.Zgadzam się całkowicie z tym co mówił prof. Cenckiewicz o udziale braci Kaczyńskich przy okrągłym stole, mam nadzieję,że dobrze wtedy Pani słuchała.

  Przecież dziś i od już wielu lat niemal wszyscy uczestnicy tej farsy w Magdalence stoją po przeciwnej stronie niż J.Kaczyński to przecież czegoś dowodzi.

  Nie pamiętam przy dokładnie jakich ustawach głosowali inaczej, wiem jednak i może to Pani sprawdzić,że mniej więcej po roku trwania koalicji dochodziło do pierwszych zgrzytów i nieporozumień, także podczas głosowań.

 10. Anonim
  | ID: f3122ed2 | #10

  Ja uważam, że wypominanie braciom Kaczyńskim udziału w rozmowach w Magdalence jest jednak bezproduktywne i mało znaczące. Co z tego, że brali udział w tamtych spotkaniach ? Kaczyńscy nie brali udziału w rządzeniu Polską po 1989 (byli w opozycji do wszystkich gabinetów po 1989 z wyjątkiem rządu Olszewskiego). Nie mieli więc udziału w uwłaszczeniu się na majątku państwowym, złodziejskiej prywatyzacji i niszczeniu polskiego przemysłu. Zawsze byli wobec tych praktyk w opozycji.

  Jeśli chodzi o nielojalność koalicjantów – Samoobrona we wrześniu 2006 zagroziła, że nie poprze projektu budżetu na 2007, jeśli nie znajdą się w nim jej postulaty, które były ekonomicznie nierealne. LPR natomiast sama zerwała koalicję w sierpniu 2007, nie chcąc dalej rządzić z PiS po odejściu z rządu Leppera.

 11. Eleonora
  | ID: 50741ed1 | #11

  @z Niemodlina

  Niestety, nie byłam na spotkaniu z Cenckiewiczem.
  Hagiografie mnie nie kręcą….
  Nawet w wykonaniu tak ” wrażliwego” historyka jak ten pan :)

  Proszę mi powiedzieć jak można stać po przeciwnej stronie, będąc w tym samym układzie?!
  PIS stosuje inną retorykę, ale proszę mi wierzyć- ciągle stoją tam gdzie reszta magdelankowców….
  Po przeciwnej stronie stoją młodzi z Ruchu Narodowego czy chocby kibice ( co widać po wspaniałych oprawach meczy)
  … I co robi pański ukochany PIS?!
  Ano wrzeszczą na nich podobnie do reszty:)

  Co do zgrzytów w koalicji.
  Rządzenie nie jest prostą sprawą.
  Czasami trzeba z czegoś zrezygnować, dyskutować, a nie szukać haków na koalicjantów.
  Pan Kaczyński miał swoje ABW, CBA i inne…
  I co z tym zrobił dla naszego dobra???
  Pozwolił na rządy złodziei- więc kradną i niszczą!
  A czego się pan po nich spodziewał???
  Cnót wszelakich?
  Myślenie ma swoją moc, zapewniam.

  Polecam, kogo stręczą nam żydzi znad oceanu:

  http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2013/08/11/fenomen-populizmu-czyli-nyt-o-rosnacych-notowaniach-kaczynskiego/

 12. z Niemodlina
  | ID: 710a1751 | #12

  @Eleonora

  A to przepraszam, sądziłem,że to Pani zadawała na tym spotkaniu te pytania dotyczące Jedwabnego i loży masońskiej :) Polecam obejrzeć film ze spotkania z panem Cenckiewiczem w Opolu można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy.

 13. Eleonora
  | ID: 50741ed1 | #13

  @z Niemodlina

  Oglądałam.
  Zdaje się, że z jedynym konkretnym pytaniem wyszedł pan Bezeg.
  Reszta pochłonieta była bajdurzeniem pana historyka.
  A opowiadał on prawdziwe bajki z mchu i paproci…
  Jak to najlepszy z najlepszych prezydentów ” nie chciał, ale musiał” :)
  Polecam artykuł Wrzodaka

  http://wrzodakz.nowyekran.net/post/94940,kongres-oszustow

 14. TS
  | ID: 7971ebae | #14

  @Eleonora
  W weekend na drogach ginie więcej osób, niż zginęło na misjach

 15. Eleonora
  | ID: 50741ed1 | #15

  @TS

  ????

 16. Eleonora
  | ID: 50741ed1 | #16

  @Anonim

  Pisze pan:

  Nie mieli więc udziału w uwłaszczeniu się na majątku państwowym, złodziejskiej prywatyzacji i niszczeniu polskiego przemysłu. Zawsze byli wobec tych praktyk w opozycji. ”

  Na szczęście istnieją stenogramy posiedzeń.
  Uprzejmię proszę:

  http://wrzodakz.nowyekran.net/post/90989,prywatyzacja-w-wykonaniu-pis-u

Komentarze są zamknięte