Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Maria Konopnicka napisała Rotę w 1908 r. w Cieszynie, pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Pierwszy raz Rotę opublikowano w 1908 r. w „Przodownicy”. Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy wykonana publicznie przez kilkuset chórzystów z Krakowa, Górnego Śląska i innych terenów objętych zaborami 15 lipca 1910 r. w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Połączonymi chórami z całej Polski dyrygował kompozytor Feliks Nowowiejski. Od tej pory dźwięki Roty rozbrzmiewały we wszystkich walkach narodowo-wyzwoleńczych – Powstaniach Śląskich, Wielkopolskim oraz w Legionach Piłsudskiego, na frontach wschodnim i zachodnim II wojny światowej.

Rota

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.

 

 1. Piotr Rubas
  | ID: 9e408e6c | #1

  Dlaczego państwo piszecie „Legionach Piłsudskiego” – jest to mniej więcej co takiego jakby powiedzieć ” w Solidarności Wałęsy”. Legiony Polskie były tworzone w zaborze austriackim nie tylko przez samego Piłsudskikego ale przez wielu innych wybitnych patriotów takich jak Józef Haller i jego brat Stanisław Haller, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Ostoja-Zagórski, którzy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę byli częstokroć z całą zawziętością niszczeni przez Rycerza Kadosza, jak to zwano w kręgach masońskich „bandytę z Bezdan”.

  Powinno się także w tym miejscu wymienić bohaterów, Polaków walczących już od pierwszych dni I wojny światowej przeciwko germańskiej potędze – mianowicie Legionistów Puławskich, stworzonych u boku armii rosyjskiej do walki z Niemcem w mieście Puławy. Chwała Bohaterom

 2. Piotr Rubas
  | ID: 9e408e6c | #2

  pardon, Państwo z dużej

 3. Irena
  | ID: 84c5c796 | #3

  „Rota” – każdy Polak winien ją na pamięć znać ,jak pacierz!

 4. Irena
  | ID: 48bd333d | #4

  Kolejny rok minął. A kto nauczył się na pamięć „Roty” ? Niech się pochwali.

 5. Anonim
  | ID: 929076e1 | #5

  @Irena
  Czy ateiści i innowiercy – nie znający pacierza – też powinni ???

 6. Irena
  | ID: 5d09cc86 | #6

  @ Anonim. Witaj. Ale mnie podchodzisz….. Tak, wszyscy, którzy czuja się Polakami powinni znać słowa Roty .Pochodzimy ze Szczepu Piastowego.wroga mieliśmy wspólnego i dążymy do tego samego celu .A gdzie dojdziemy??

Komentarze są zamknięte