Pierwsza w historii Opola Inicjatywa Lokalna

Autor Obywatelski2

P1100033W dniu dzisiejszym mieszkańcy dzielnicy Nowa Wieś Królewska złożyli wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej. Jest to pierwszy tego typu wniosek złożony przez mieszkańców Opola od czasu podjęcia w 2011 roku przez Radę Miasta uchwały w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej. Pod wnioskiem dotyczącym budowy skate-spotu na terenie dzielnicy Nowa Wieś Królewska mieszkańcy zebrali ponad 1200 podpisów.

Inicjatywa Lokalna jest to najwyższa forma partycypacji obywatelskiej. Polega  na współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi podczas realizacji zadania na zasadach partnerskich. Oznacza to wspólne zaplanowanie przedsięwzięcia, jego realizację, jak również wspólną odpowiedzialność za nie.  Jest to również forma aktywizacji mieszkańców, którzy sami diagnozują problem, przygotowują propozycję jego rozwiązania, występują z wnioskiem do władz samorządowych i uczestniczą w procesie jego realizacji. Korzyści z Inicjatywy Lokalnej mają obie strony. Mieszkańcy, ponieważ ich inicjatywa będzie realizowana, jak również władze miasta, które zyskują konkretną inwestycję, wykonaną taniej dzięki wkładowi ze strony mieszkańców. We wniosku, który dzisiaj został złożony w Ratuszu jest określony wkład własny mieszkańców – wnioskodawców, jak również  oczekiwany wkład ze strony miasta. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, będzie stanowił podstawę do sporządzenia umowy o wykonanie Inicjatywy Lokalnej pomiędzy mieszkańcami, a miastem Opole i zadanie będzie realizowane w oparciu o tę umowę.

P1100037 P1100038

P1100056

Inicjatywę mieszkańców Dzielnicy Nowa Wieś Królewska wspiera Rada Dzielnicy, która zgłosiła realizację tego zadanie do konkursu Super Samorząd 2013. Konkurs organizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. Akcja ta ma na celu budowanie dialogu i współpracy między mieszkańcami i władzami samorządowymi. Wnioskodawcy liczą, że współpraca ta w Opolu zaowocuje budową skate spotu na terenie dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

Autor: Karina Piechota

 1. Irena
  | ID: 82702353 | #1

  Dobrze, ze sie organizują. Lokalna inicjatywa jest mozliwa do realizacji.
  Widocznie samorzad sprzyja zaradnym.Budować – nie rujnować.

 2. zdziwiony
  | ID: e4657653 | #2

  Inicjatywę wspiera Rada, która zgłosiła realizację do konkursu organizowanego Fundację w ramach akcji… Boże, co za bełkot.

Komentarze są zamknięte