Opole nagrodzone za racjonalizację sieci szkół

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Opole Ratusz fot. NGOKonkurs, organizowany po raz drugi przez Związek Miast Polskich we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), jest częścią projektu „Dialog społeczny w sektorze samorządowym”, który jest finansowany z Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz organizacje samorządowe – Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

Celem konkursu jest przyczynienie się do rozwoju dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność i efektywność. Dlatego w tej edycji konkursu zgłaszane były dobre praktyki dotyczące dialogu między pracodawcami samorządowymi a pracownikami oraz rozwiązania z zakresu kultury organizacyjnej, sprzyjające podnoszeniu motywacji pracowników.

Opole zostało laureatem konkursu, uzyskując I miejsce w kategorii:

Inne rozwiązania dotyczące budowy motywującej kultury organizacyjnej w instytucjach samorządowych za zgłoszone rozwiązanie pt.:

„Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych”.

Wyróżnienie specjalne dla miasta Opola

Podczas konferencji podsumowującej konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – usługi społeczne”, która odbyła się 24 czerwca br. w Senacie RP w Warszawie,
Urząd Miasta Opola otrzymał specjalne wyróżnienie
za umiejętność dialogu i bezkonfliktowego przeprowadzenia zmian sieci szkolnych.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronie internetowej ZMP:

http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-8-785-laureaci_konkursu_samorzadowy_lider.html

Za: info UM Opole

  1. Irena
    | ID: afe2c10c | #1

    To jest chyba kpina.Nagroda za likwidacje szkół?? Ciekawi mnie opinia mieszkańców Opola.A moze ja nie rozumie tej treści??

Komentarze są zamknięte