Na wokandzie: Proces apelacyjny w sprawie łapownictwa wyborczego w Głubczycach

Redaktor3

sądDnia 7 maja 2013 o godz. 9.20 w Sądzie Okręgowym w Opolu w wydziale karnym odwoławczym (sala 215, Plebiscytowa) odbędzie się rozprawa apelacyjna Dominiki Ch. (23 lata), oskarżonej o to, że w dniu 21 listopada 2010 r. w Głubczycach złożyła osobom uprawnionym do udziału w wyborach samorządowych propozycję udzielenia korzyści majątkowej w zamian za głosowanie na kandydata do Rady Powiatu w Głubczycach Bogdana K., tj. o czyn z art. 250a§2 k.k. (łapownictwo wyborcze). Bogdan K. jest ojczymem oskarżonej, która studiuje w Krakowie bezpieczeństwo wewnętrzne. W dniu wyborów dowoziła ona osoby narodowości romskiej do lokalu wyborczego; za głosowanie na ojczyma zaproponowała 20 zł Katarzynie B., Annie M oraz Janinie R., a także grupie mężczyzn. Jeden z nich, Janusz W. przyjął propozycję, ale w lokalu wyborczym okazało się, że z powodu braku miejsca zamieszkania nie figuruje na liście uprawnionych do głosowania.

Sąd Rejonowy w Głubczycach wyrokiem z 13 grudnia 2012 r. uznał Dominikę Ch. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3-letni okres próby (w tym okresie dozór kuratora). Od wyroku odwołał się prokurator, zarzucając wyrokowi rażącą niewspółmierność kary, wnosi o wymierzenie oskarżonej kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Prokurator podkreśla, że SR w Głubczycach prawomocnym wyrokiem z dnia 9 marca 2012 wymierzył sprawcom biernej korupcji: Katarzynie B., Annie M., oraz Janinie R. kary po 3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, a Januszowi W. karę 6 miesięcy, również w zawieszeniu. Zdaniem prokuratora kara wymierzona w stosunku do inicjatora korupcji wyborczej, jakim była Dominika Ch. powinna być znacznie surowsza od kar wymierzonych sprawcom korupcji biernej. Apelację złożył również obrońca oskarżonej – jego zdaniem czyn stanowi wypadek mniejszej wagi, wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Autor: Ewa Kosowska-Korniak, BP Sądu Okręgowego w Opolu

 1. Irena
  | ID: 02a8ffc8 | #1

  Ciekawa jestem tego wyroku w trybie apelacyjnym. Skoro panią Sawicką uniewiniono, to tutaj „nagroda” się ściele ?

 2. swojak
  | ID: 50238ae3 | #2

  A co z resztą między innymi radnego powiatowego T.S.,niedoszłego radnego M.K.,oraz innych aktywnych w tym procederze .

 3. JT
  | ID: 09683b15 | #3

  Karana POwinna być osoba na którą się głosowało !

Komentarze są zamknięte