Prudnik: 945 tysięcy mniej na oświatę

Redaktor Obywatelski1

Dariusz Kolbek, radny powiatu prudnickiego z PiSProgram sesji Rady Powiatu z dnia 28.03.13, jaki w pierwszej wersji otrzymali radni był dość ubogi: informacje, sprawozdania , jedna uchwała budżetowa oraz analiza skargi na Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, którą miała być zlecona Komisji Rewizyjnej. Nawet dwie uchwały , które zostały wprowadzone na sesji niewiele to zmieniły.

Warto o jednej z tych uchwał nieco więcej napisać. Na sesji tej podjęta została uchwała dotycząca zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 rok, w myśl tej ustawy pozbawiano oświatę powiatową ponad 945 tysięcy złotych. O tym, że mniej subwencji oświatowej wpłynie do budżetu powiatu, mówiło się już pewnego czasu ale na tej sesji wszystko stało się jasne, że 945 tysięcy mniej otrzyma powiat z subwencji oświatowej. Jest to ogromny cios dla oświaty, spowoduje to ogromne ograniczenia w jej działalności. Każda ze szkół odczuje te ograniczenia, a szczególnie szkoły zawodowe, mniej licea ogólnokształcące, najmniej szkoły specjalne. Ograniczenia dotyczą głownie wynagrodzeń i składek z nimi związanych. Warto się w tym miejscu zastanowić dlaczego dopiero teraz taką uchwałę podjęto, dlaczego przy uchwalaniu budżetu nie przyjęto mniejszych dochodów w oświacie.

A może chodziło o to by przyjmowany budżet powiatu był wyższy , co może mieć wpływ np. na mniejsze wskaźniki zadłużenia? Od pewnego czasu mówi się o reformowaniu szkolnictwa powiatowego. Czy mając na uwadze takie zmniejszenie środków na jej funkcjonowanie będzie ona przeprowadzona dla dobra szkolnictwa czy dla szukania oszczędności. Można mieć obawy, że presja problemów finansowych będzie ogrywała największą rolę. A tworzenie nowoczesnego Centrum Szkolnictwa Zawodowego daje do myślenia, czy będzie ono nowoczesne i konkurencyjne w świetle informacji o tworzeniu na Opolszczyźnie 5 centrów kształcenia zawodowego. Uchwała budżetowa w wyniku, której pozbawiono oświatę powiatową ponad 945 tysięcy złotych przeszła dzięki głosom radnych PO, Mniejszości Niemieckiej, Naszej Ziemi i jedynego Radnego Solidarnej Polski (startował z Niezależnej Prawicy) Artura Zapały, przeciw głosowali radni PiS: Adrian Standera i Dariusz Kolbek a radni Forum Prudnickiego wstrzymali się od głosu. Czyżby Solidarna Polska w Prudniku wspierała PO i koalicję z nią związaną? W tej uchwale budżetowej zwiększono też budżet po stronie wydatków w związku z wypłatami odszkodowań z tytułu zwrotów za karty pojazdów. Sprawa ta niestety wróciła choć wcześniej była bagatelizowana przez Starostwo.

Na sesji tej również ( jak już wcześnie wspomniałem) zlecono Komisji Rewizyjnej dokonanie analizy skargi na Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego. Skarga ta to pokłosie skargi jaka nie została rozpatrzona na poprzedniej sesji. Wtedy Starosta Powiatu odniósł się do niej mówiąc, że w skardze szkalowane jest jego nazwisko. Ponieważ przed sesją lutową otrzymałem pismo z prośbą o interwencję w sprawie nie uwzględnienia tej skargi w programie sesji, w związku z tym zadałem Przewodniczącemu Rady pytanie: dlaczego w programie sesji nie ma tej skargi.

W odpowiedzi usłyszałem, że skarga nie była na tym etapie zasadna, ponieważ postępowanie w tej sprawie jeszcze się toczy. Na sesji marcowej sprawa powróciła i skarga zostanie rozpatrzona. Może tylko dziwić, że tekst skargi został odczytany na sesji, przed jej analizą przez Komisję Rewizyjną. Jeszcze nigdy nie miało to miejsca. Być może wynikało to z tego, że w skardze nie było podanych przykładów na złe potraktowanie skarżącego. Co pewnie jest na rękę tym przeciw którym ona została skierowana, ale w tym momencie brak tych przykładów jest podstawą do jej odrzucenia. Szkoda, że pierwszej wersji skargi Pan Przewodniczący nie przeczytał, być może wiele by wniosła do jej rozwiązania.

Na sesji tej radni otrzymali również informację z Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w Powiecie Prudnickim. Do informacji tej odniosłem się, mówiąc że sytuacja w naszym powiecie jest bardzo niepokojąca, zatrważająca, bezrobocie jest bardzo wysokie. Zapytałem ile wynosi bezrobocie na dzień dzisiejszych i ile jest bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dyrektorka PUP udzieliła odpowiedzi na to pytanie, informując zebranych ,że obecnie bezrobocie wynosi 3811 osób, a prawo do zasiłku ma 441 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosi 20,2%. Tak wysokiego bezrobocia nie było jeszcze w naszym powiecie, a 3370 osób bez prawa do zasiłku to bardzo poważna sytuacja. Jak to się ma do realizacji przez PCPR kolejnego projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku”, na który powiat otrzymuje środki unijne ale tez co nieco musi dołożyć. Czemu mają służyć te projekty, czy nie zwiększaniu szans na uzyskanie pracy, bo patrząc na stan bezrobocia i jego ciągły wzrost można mieć co do tego wątpliwości. Na pewno dzięki tym projektom pracownicy PCPR otrzymają wynagrodzenia.

Dariusz Kolbek

Radny Powiatu Prawa i Sprawiedliwości.

  1. Irena
    | ID: 1ac5f25f | #1

    Jeszcze trochę, powolutku,po cichutku dotacje są coraz niższe, będziemy krajem analfabetów.Tylko sprzeciw, bunt pozwoli zastopować głupie uchwały. A,że nasi wybrańcy, radni mimo,ze w większości mężczyżni, boją się ,względnie chcą się przypodobać jak cnotliwa panienka /nie wiem komu i nie mogę odgadnąć/ to nauczycieli będą zwalniać z pracy, jakoby zbędni byli w społeczeństwie, a dzieci i młodzież będą skazani na brak szkół i czym prędzej, będzie ustawowo obniżony wiek młodocianych,którzy prace zawodową będą podejmowali w wieku np.10 lat,Rosną zatem Pucy-buty. Ale radni ,wójtowie,burmistrzowie te „perełki” generują.

Komentarze są zamknięte