Uroczysta inauguracja II roku Collegium Nobilium Opoliense [fotorelacja]

Niezależna Gazeta Obywatelska1

CNO II edycja 2013 (5)Szkoła Myśli Republikańskiej w Opolu zainaugurowała II rok swojej działalności. W trakcie podniosłej uroczystości w opolskim Ratuszu ślubowanie złożyło 23 collegiantów:

 

I stopień
1. Wojciech Adamowicz
2. Ewa Chwirut
3. Mateusz Herba
4. Adam Łubocki
5. Maciej Ługowski
6. Grzegorz Pukas
7. Marcin Surma
8. Ewelina Wróbel
9. Mateusz Zabłocki
10. Piotr Ziubroniewicz

II stopień
1. Mateusz Bańczyk
2. Krzysztof Ciecióra
3. Adam Fila
4. Ewa Górka
5. Bartosz Grycko
6. Emilia Jendryassek
7. Łukasz Kołtowski
8. Andrzej Koźlik
9. Kamil Pater
10. Michał Półtorak
11. Przemysław Rębisz
12. Krzysztof Salatycki
13. Szczepan Wojdyła

 

 

Ślubowanie od tegorocznych Collegiantów przyjął dyrektor Collegium Nobilium Opoliense Marcin Ociepa, który w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślał konieczność renesansu wartości republikańskich w życiu publicznym:

 

„Być republikaninem znaczy miłować wspólnotę. Wszelaką. Począwszy od rodziny, przez gminę, region, na Narodzie i ludzkości kończąc. Miłować ale miłością dojrzałą, która w imię dobra zło nazywa złem nawet wbrew sondażom, wbrew większości. Bo republikanizm to sztuka podejmowania koniecznych, choć niepopularnych decyzji.  Bo dobra, piękna i sprawiedliwości nie da się zakrzyczeć. Bo Bóg, Honor i Ojczyzna trwają i trwać będą, choćby zostały w demokracji przegłosowane. Prawdziwy przywódca bowiem nie podąża za sondażami, lecz je kształtuje.

Być republikaninem, to znaczy także wierzyć we wspólnotę. To znaczy nie odwracać się od niej nigdy jako całości, ale i od poszczególnych jej członków. Republikanin nie udaje, że nie widzi słabszego na ulicy, ale nigdy nie wstawi się za systemem, który od pomocy społecznej uzależnia.

Być republikaninem to znaczy pokładać we wspólnocie nieustannie nadzieję. Republikanin nie cieszy się z obywatelskiej bierności, „nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku”, lecz dorzuca drwa do ogniska ludzkiego altruizmu, ambicji, wytrwałości i pracowitości, by wspólnota mogła korzystać z unikalnego potencjału każdego ze swoich członków.

Bo nie sztuką jest zgubić wszystkich swoich przeciwników, to kwestia brutalności, sztuką jest pociągnąć ich za sobą. Nie sztuką jest kogoś ze wspólnoty wypchnąć, sztuką jest uczynić ją magnesem przyciągającym najlepszych.

Być republikaninem to wreszcie być za wolnością. Być zawsze po stronie tych, którzy wykuwają swój dobrobyt w pocie czoła, a nie tych, którzy chcą tylko z ich pracy korzystać. Być za wolność, znaczy nie godzić się na Naród tracący suwerenność. W dobie globalizacji rola i funkcje państwa się zmieniają, ale suwerenność narodowa może i musi trwać.”

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Patron Honorowy Collegium Nobilium Opoliense Marszałek Województwa Opolskiego pan Józef Sebesta, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak wielkie znaczenie dla regionu ma rozwój Collegium, jako instytucji otoczenia nauki.

Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnej sali im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu. Wzięli w niej udział przyjaciele Collegium, a także rodziny i przyjaciele tegorocznych Collegiantów.

13 kwietnia 2013 r. był także dniem pierwszego seminarium, które na temat „Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?” poprowadził pan Marcin Kędzierski, prezes Klubu Jagiellońskiego i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zajęcia miały tradycyjnie miejsce w Villa Academica – ośrodku konferencyjnym Uniwersytetu Opolskiego.

Na zakończenie dnia Collegianci I-stopnia wzięli udział w zajęciach z szermierki…

…Collegianci II-stopnia zaś wspólnie ugotowali i zjedli obiad.

 Za: Informacja Prasowa CNO, TK

  1. Anonim
    | ID: 066f1f3e | #1

    Fikcji,farsy, manipulacji i autopromocji Ociepy ciąg dalszy.

Komentarze są zamknięte