Tańsze przedszkola dopiero w przyszłym roku…

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dzieciaki Ksenia i WiktorMimo zapewnień rządu, tańsze przedszkola będą dopiero w 2014 r., a nie jak obiecał Donald Tusk w 2013 r. Powód to brak pieniędzy w budżecie państwa.  – Rząd jest zdeterminowany, żeby zapewnić dotowanie edukacji przedszkolnej – zapowiedziała minister Krystyna Szumilas 11 kwietnia br. na briefingu po gali konkursu Mam 6 lat. Podczas briefingu minister Szumilas zdementowała doniesienia prasowe sugerujące, że rząd wycofuje się z obietnic dotyczących obniżenia opłat za przedszkola i poinformowała, że projekt nadal jest konsultowany z Ministerstwem Finansów.

– Chcemy wypracować takie rozwiązanie, które spowoduje, żeby rodzice rzeczywiście odczuli obniżenie opłat za przedszkola – podkreśliła minister. Pierwotnie zakładano, że dodatkowe godziny za złotówkę (powyżej 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu) będą wprowadzane stopniowo od 2013 do 2015 roku (2013 – 2 godziny za 1 zł.; 2014 roku – 3 godziny za 1 zł; 2015 – wszystkie godziny dodatkowe za 1 zł.). Obecnie przygotowywane rozwiązanie zmierza do tego, żeby każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu (ponad obowiązujące teraz 5 bezpłatnych godzin) kosztowała 1 złotówkę, co ma zapobiec sytuacji, w której część dodatkowych godzin byłaby bardzo droga.

Minister Szumilas zapewniła, że upowszechniając edukację przedszkolną w Polsce rząd w dalszym ciągu realizuje plan, zgodnie z którym dzieci w wieku trzech i czterech lat będą miały prawo do edukacji przedszkolnej.

Na stronie Ministerstwa Edukacji rząd przekonuje, że propozycja przesunięcia terminu wprowadzenia dofinansowania w   stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy wynika z analizy ryzyka, które mogłoby dotknąć rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzenie na początek tylko 2 godzin za 1 złotówkę mogłoby doprowadzić do tego, że pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu kosztowałyby więcej, niż dotychczas. Stąd zamysł wprowadzenia od razu pełnego dotowania wszystkich dodatkowych godzin od września 2014.

Jednocześnie, aby podnieść standard funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, od lipca 2013 roku samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, przeznaczonych na wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W 2013 roku na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych przeznaczy się dodatkowe 50 mln euro (czyli ponad 200 mln zł). Dodatkowe środki z UE zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych lub na terenie gmin o najniższym poziomie uprzedszkolnienia w danym województwie.

  1. IRENA
    | ID: 63db28e3 | #1

    Obiecanki cacanki a.radość tym, co naiwnie wierzą premierowi.

Komentarze są zamknięte