Ostatnie dni rekrutacji do Collegium Nobilium Opoliense

Redaktor Obywatelski

CNO Ociepa OpoleDo 20 marca 2013 roku można wysyłać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.collegium.opole.pl zgłoszenia na I i II stopień Collegium Nobilium Opoliense. Collegium Nobilium Opoliense to unikalny program edukacyjny Stowarzyszenia „Horyzonty” skierowany do ludzi ambitnych, którzy dostrzegając niedostatki systemu masowej edukacji, chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a także poddać formacji swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i państwo, dążąc do nieustannego samodoskonalenia i rozwoju.

Studium I stopnia adresowane jest do studentów i uczniów szkół średnich. Zapraszamy liderów organizacji pozarządowych, młodych polityków, działaczy samorządów uczniowskich i studenckich, członków kół naukowych, a także… tych, którzy chcą do nich dołączyć! Przede wszystkim jednak ludzi ambitnych i wrażliwych na otaczającą nas rzeczywistość.

Studium II stopnia adresowane do studentów ostatnich lat i absolwenci wyższych uczelni. Zapraszamy liderów organizacji pozarządowych, młodych polityków, liderów samorządów studenckich, liderów kół naukowych, a także…tych, którzy chcą do nich dołączyć! Przede wszystkim jednak ludzi ambitnych i wrażliwych na otaczającą nas rzeczywistość.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca. Należy wysłać formularz rekrutacyjny korzystając ze strony www.collegium.opole.pl (znajdujący się w zakładce „rekrutacja”).

Pytania można kierować na maila – [email protected]

Krzysztof Drynda

gop

Komentarze są zamknięte