Konferencja o naprotechnologii na Górze Św. Anny

Niezależna Gazeta Obywatelska1

konferencja2013_03-03-200x281W sobotę 9 marca 2013 r. na Górze św. Anny odbędzie się – zorganizowana przez Dom Pielgrzyma oraz Fundację Evangelium Vitae – konferencja pt. „NaProTechnology w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania, efekty”. Będzie to konferencję informacyjno-promocyjną dla metody, która jest mało znana i niedoceniana we środowisku lekarzy ginekologów, a jest bardzo skuteczna m.in. w leczeniu niepłodności czy nawykowych poronień. W imieniu organizatorów zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.naprotechnologia.wroclaw.pl, gdzie znaleźć można garść informacji o samej NaProTechnologyTM oraz krótkie życiorysy zaproszonych wykładowców oraz plakat i baner reklamowy spotkania. Konferencję objął honorowym patronatem biskup opolski Andrzej Czaja.

Oprac. TK, www.diecezja.opole.pl

  1. Irena
    | ID: 451f9264 | #1

    Jakże słuszna decyzja.Nalezy uczyć samego życia i przygotować na zagrożenia,które w dorosłym życiu można napotkać.Nie jest – Sztuka lekarską- wykonać Aborcje.Ale występujące problemy z poczęciem dziecka ,powinne być szeroko zbadane, i leczone metodą naprotechnologii,która jest dostępna i co najwazniejsze -skuteczna. Dziękuję Wszystkim,którzy przyczyniają się do chronienia życia . Publikowanie tekstów jest bardzo wazne.Dzięki @NGO.

Komentarze są zamknięte