Jak w samorządzie prudnickim głosowono za TV Trwam?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W roku 2012 w trzech samorządach podjęto działania mające na celu uchwalenie stanowisk popierających przyznanie na multipleksie cyfrowym miejsca dla Telewizji Trwam.

W Radzie Powiatu w Prudniku na sesji wrześniowej doszło do głosowania nad uchwałą, która wyrażała stanowisko skierowane do KRRiTV w sprawie umieszczenia Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym, którego projekt przygotowali radni Prawa i Sprawiedliwości: Dariusz Kolbek i Lucjusz Standera, a pod którym podpisało się 7 radnych. Niestety w wyniku głosowania uchwała nie przeszła, 6 radnych było za, 8 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Warto dodać że Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski z PO, Przewodniczący Rady Parafialnej w Prudniku, który podpisał się pod wnioskiem w głosowaniu wstrzymał się, także Przewodniczący Rady Józef Janeczko z Mniejszości Niemieckiej pod wnioskiem podpisał się, ale w głosowaniu był przeciw tej uchwale. Przeciw tej uchwale głosował też wicestarosta Józef Skiba z PO oraz radni PO Marzena Kędra i Damian Szepelawy, Radni Mniejszości Niemieckiej: Joachim Mazur, Krzysztof Glombitza i Janusz Siano oraz radny Czesław Dumkiewicz z Naszej Ziemi. Za głosowali radni Forum: Jan Malec i Antoni Sokołowski, radny Artur Zapała z Niezależnej Prawicy, radny Jerzy Dembczak z Mniejszości Niemieckiej oraz radni Prawa i Sprawiedliwości: Lucjusz Standera i Dariusz Kolbek.

W Głogówku Telewizji Trwam szansy nie dano.

W listopadzie przed posiedzeniami Komisji Stałych i Sesją Rady Miejskiej w Głogówku złożyłem do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Krzysztofa Bartonia projekt uchwały i stanowisko w sprawie umieszczenia Telewizji Trwam na multipleksie. W sprawie tej zbierano podpisy, pod projektem uchwały podpisało się 345 mieszkańców Gminy Głogówek. Z rozmowy z Przewodniczącym wynikało, że osobiście jest za tym projektem. Stwierdził min. że jest w niej wiele ciekawych programów i filmów, jeżeli są osoby, które chcą ja oglądać to dlaczego odbierać im tą możliwość. Niestety pod koniec listopada otrzymałem odpowiedź, że projekt uchwały może złożyć tylko przez Burmistrz lub radnych. Do tej pory miałem nadzieję, że na sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Radu jako pierwszy wśród radnych zgłosi projekt takiej uchwały, a jeśli nie on to któryś z radnych lub burmistrz. Warto dodać, że Episkopat Polski w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym wystąpił do KRRiTV. W Radzie Miejskiej Głogówka zasiadają Burmistrz i radni, którzy są katolikami, chodzą do kościoła jeden z nich jest nawet szafarzem Komunii Świętej, są wśród nich członkowie Rad Parafialnych. Jak nie oni to ich rodzice, dziadkowie czy inne osoby z rodziny oglądają tą telewizję czy słuchają Radia Maryja. No cóż widać nie utożsamiają się oni na tyle ze stanowiskiem Kościoła. Ale przecież tutaj nie chodzi tylko o wiarę ale danie możliwości bez przeszkód oglądania tej telewizji tym co tego chcą. Dla Przewodniczącego 345 podpisów to za mało, bo to tylko ok 1,5% wszystkich obywateli gminy. Uchwała ta nic nie kosztowała gminy, więc i nie wymagała podania źródła finansowania. Była ona tylko okazaniem dobrej woli w stosunku do tych co podpisali się pod tym wnioskiem. Tutaj też warto wspomnieć, że wcześniej zbierano też podpisy pod podobnym wnioskiem, który został skierowany bezpośrednio do KRRiTV w Warszawie, zebrani kilka razy więcej podpisów z naszej gminy. Po przeczytaniu wypowiedzi Przewodniczącego Rady o tym, kto może zgłosić projekt uchwały, zaraz odszukałem Statut Gminy Głogówek i niestety w żadnym z paragrafów nie znalazłem zapisu, że 5 radnych musi być wnioskodawcami. W statucie jest napisane, że wnioskodawcami mogą być burmistrz bądź każdy radny, więc chyba coś nie tak ze znajomością statutu gminnego. Ale jeśli jeden radny może złożyć wniosek, a mając za sobą 345 osób, które się podpisały pod wnioskiem to dużo więcej niż wynik wyborczy najlepszego radnego, to więcej nawet niż wyniki 3 radnych tej rady razem wzięte. Ta sprawa nasuwa jednak jeszcze inny problem, dlaczego w statucie nie uwzględniono zapisu, na mocy którego mieszkańcy po spełnieniu odpowiednich warunków mogliby zgłaszać projekty uchwał. Czytając statuty wielu gmin takie zapisy są. Niestety mieszkańcom gminy Głogówek tego prawa nie dano.

W Gminie Prudnik też został złożony przez Radnych Prawa i Sprawiedliwości wniosek o podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko w sprawie przyznania przez KRRiTV miejsca na multipleksie cyfrowym Telewizji Trwam, pod którym podpisało się 8 radnych. Na sesji grudniowej uchwała przeszła: 10 radnych było za, 8 przeciw, 3 wstrzymało się. Jest to jeden z nielicznych samorządów na Opolszczyźnie gdzie taka uchwała została przyjęta.

Oprac. Dariusz Kolbek, Prawo i Sprawiedliwość

  1. | ID: ff9c141b | #1

    Samo głosowanie na TAK dla katolickiego programu telewizyjnego świadczy o przynależności do kościoła katolickiego. Chociaż, Program telewizji Trwam tematycznie dotyczy wielu dziedzin naszego życia, i jest bardzo ciekawy.Radni,głosując przeciw względnie wstrzymując się w głosowaniu wystawiają sobie Laurke -bezbożnika.Tylko czekać,az będą głosowali nad zburzeniem kościoła,który kiedyś, w „dobrych ” czasach wybudowali własnymi rękoma.To taka mała przewrotność.Należy też z tymi dwulicowymi radnymi rozmawiac, a także poprosić księdza proboszcza o rozmowy.Nie czekać do następnych wyborów.Bo może być za póżno.Tylko włączenie się do rozwiązywania spraw społecznych tu i teraz ,będzie skutkować w najbliższej przyszłości.

Komentarze są zamknięte