Za śmieci, jak za zboże?

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Dokładnie rok temu zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymani czystości i porządku w gminach. Jej najbardziej rewolucyjny zapis zobowiązuje wszystkie gminy, aby do 1 lipca 2013 roku wprowadziły na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów.

W tym celu należało przyjąć pakiet uchwał dotyczących regulaminu utrzymania czystości w gminach, sposobu odbierana odpadów od mieszkańców i oczywiście najważniejszego, czyli ustalenia wysokości opłat za wywóz i gospodarowanie tymi odpadami.

Burmistrz naszego miasta w oparciu o studium wykonane przez Zakład Gospodarki Odpadami w m. Gać, przedstawił nam pakiet projektów takich uchwał 20 grudnia, przy czym rada była zobowiązana, aby je przyjąć do końca roku. 27 grudnia podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej debatowaliśmy nad tym tematem kilka godzin i ostatecznie postanowiliśmy nie przystąpić do głosowania.

Powodem były między innymi zaproponowane stawki. Otóż za wywóz nieczystości w jednoosobowym gospodarstwie domowym zaproponowano kwotę 19 zł. za miesiąc, podczas gdy dzisiaj za taki wywóz, odbiorca śmieci pobiera ok. 8 zł. W projekcie uchwały wymieniono jeszcze dwuosobowe gospodarstwo domowe (38 zł.), trzyosobowe (56 zł.), czteroosobowe i więcej (75 zł.). Z tego wynika, że piąta, szósta i każda kolejna osoba, według przedstawionej radnym propozycji nie generuje kosztów wywozu.

Mimo, że z przedstawionej nam analizy ekonomicznej wynikają właśnie takie koszty wywozu segregowanych nieczystości, powyższe stawki według większości radnych, również i moim zdaniem są zwyczajnie nie do przyjęcia! Otóż w Nysie przyjęto 8 zł. od mieszkańca, 9 w Skarbimierzu, a 12 w Grodkowie.

Dlaczego zatem w Brzegu nie można przyjąć takiej, bądź zbliżonej stawki? Oto między innymi będę pytał na najbliższej Sesji 11 stycznia 2013 roku.

Autor: Wojciech Komarzyński, Radny Rady Miejskiej Brzegu

źródło: http://wojciechkomarzynski.pl/za-smieci-jak-za-zboze/

 1. | ID: 8c8329ce | #1

  Sprawa wywozu smieci jest nie przemyslana.Gminy powinny zorganizowac skupy papieru,słoików, puszek.butelek,szmat i tp, nawiazac wzajemna współprace we wtórnym wykorzystaniu surowca.Koszty z tym związane były by mniej uciążliwe dla poszczególnych gospodarstw. Ale, urzednikom nie chce sie pracować. Wolą, boż to wygodniejsze za biurkiem – Administrować administrację, czyli siebie, Czas zmienić myślenie kochani,suto opłacani biurokraci.

 2. Jarek Toporowski
  | ID: 5649a4e0 | #2

  Znowu walenie po portfelach pracowników ! ! !

  Kiedy POstkomuchy Zeszmaconą najniższą krajową podniosą?

  ODP: NIGDY

  Dlatego trzeba POgnić tych Szmaciarzy

Komentarze są zamknięte