Jak się uchwala prawo pocztowe? Wczoraj odbyła się komisja senacka

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W trakcie połączonego posiedzenia Senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Ustawodawczej przedstawiciele izby wyższej Parlamentu RP zaakceptowali (stosunkiem głosów 8 do 4 ) nową ustawę Prawo pocztowe przyjętą przez Sejm RP w dniu 23 listopada 2012 roku. Posiedzenie Komisji trwało niecałe dwie godziny – w takim trybie rozstrzygnięto kluczowe dla rynku usług pocztowych, który tworzy 125 tysięcy miejsc pracy w Polsce zagadnienia. Podczas tego posiedzenia dyskutowano głównie wątpliwości zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu RP oraz poszczególnych senatorów. Na pytania w tym zakresie odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Koronnym argumentem strony rządowej oraz wspierających ją senatorów PO była magiczna data 01 stycznia 2013 roku. Z dniem tym bowiem Polska jest zobligowana, zgodnie z zapisami tzw. III Dyrektywy Pocztowej z 2008 roku, uwolnić rynek usług pocztowych w Polsce od prawnych ograniczeń i barier. W związku z tym pośpiech w procesie legislacji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył dr Rafał Zgorzelski, ekspert rynku pocztowego, który w imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych zaprezentował kluczowe zagadnienia związane z projektem tej ustawy.

Postrzegamy pozytywnie te zapisy ustawy, które porządkują oraz nadają jednoznaczne brzmienie wskazanym w niej definicjom i zapisom uznając te rozwiązania za korzystne dla rynku usług pocztowych w Polsce. Pragniemy jednak ponownie przywołać te kluczowe rozwiązania, które, w naszej ocenie, nie sprzyjają demonopolizacji rynku oraz będą oddziaływać negatywnie na jego rozwój, a także pozycję prawną użytkowników usług. Do ustawy przyjętej przez Sejm RP mamy wiele uwag, jednakże wskażemy jedynie te, , które budzą nasze największe wątpliwości pod względem zgodności z Prawem Wspólnotowym oraz zasadami wolnej konkurencji – mówił Zgorzelski. Rafał Zgorzelski wymienił wśród nich definicję nadawcy masowego, która, wg niego, nie pozostaje w korelacji z art. 32 Konstytucji RP różnicując podmioty wobec prawa oraz Unijną Dyrektywą VAT (2006/112) i bogatym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiotowym zakresie. Kolejnym takim zapisem jest, zdaniem dr Zgorzelskiego, utwierdzenie monopolu na wyłączną obsługę przekazów pocztowych z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnych i rentowych oraz z pomocy społecznej i na terenach wiejskich przez Pocztę Polską S. A. Ekspert wskazał na to, że wartość tego rynku szacowana jest w skali roku na poziomie ok. 450 mln złotych. W warunkach wolnej konkurencji  –  argumentował Zgorzelski – cena jednostkowa takiej usługi spadłaby o 15 – 20%, co oznacza zmniejszenie rocznych wydatków na te usługi z budżetu państwa o kwotę blisko 50 mln złotych. Za niczym nieuzasadnione – uznał Zgorzelski – utrzymanie w mocy potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydanego przez placówkę operatora wyznaczonego, które nadaje takiemu dokumentowi moc urzędową wskazując na domniemanie doręczenia tego rodzaju przesyłki – u pozostałych operatorów liczy się faktyczna data doręczenia. Zdaniem Zgorzelskiego likwidacja tego przywileju, swoistego rodzaju renty monopolistycznej ustanowionej prawnie dla operatora wyznaczonego spowodowałaby obniżenie ceny przesyłki rejestrowanej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w warunkach wolnej konkurencji do poziomu, na jakim świadczą tę usługę operatorzy prywatni, tj. do ceny 20% niższej niż obecna oferowana przez Pocztę Polską S. A., co tylko w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości oznaczałoby zmniejszenie kosztów obsługi korespondencji o ok. 40 mln złotych. Ekspert OZPON przedstawił również konsekwencje przyjęcia zaproponowanego przez rząd brzmienia przepisu dotyczącego dostępu do infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego przez pozostałych operatorów oraz oscylującej na poziomie 2% dopłaty na fundusz kompensacyjny. Argumenty te nie były w ogóle dyskutowane.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Stop Korupcji po artykule w zeszłym tygodniu w „Rzeczpospolitej”, zauważyło na  konflikt interesów  przy powstawaniu ustawy prawo pocztowe (Zobacz art „Jak powstało prawo pocztowe„). Według ustaleń dziennikarzy mec. Olgierd Świerzewski, zarejestrowany lobbysta, w 2008 roku, pisał prawo pocztowe dla UKE, gdy był związany z Pocztą Polską. Niedawno jako ekspert Poczty Polskiej brał udział w pracach komisji sejmowej. Ustawa musi wejść w życie z początąkiem 2013 r. Rząd Polski od 2008 r.  miał czasy by przyjąć stostowny projekt ustawy, zgodny z obowiązującą dyrektywą UE. Zrobił do dopiero w październiku br. i skierował do prac w Sejmie. Tempo jest szaleńcze i pod presją czasu przyjmowane są zapisy, które dotyczą wszystkich Polaków korzystających usług pocztowych. Prywatni operatorzy grożą założeniem sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Cały zapis senackiej komisji można znaleźć na http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/

Komisja Ustawodawcza (108) oraz Komisja Gospodarki Narodowej (61) – 05.12.2012 r. Wystąpienie dr Zgorzelskiego zaczyna się od  godz.: 16:12:53 trwa do 16:23:30.

Oprac. Tomasz Kwiatek, współpraca ZR

Komentarze są zamknięte