Benedykt XVI do Polaków o znaczeniu Adwentu

Redaktor Obywatelski

Drodzy przyjaciele, Adwent zaprasza nas, byśmy odnowili pewność, że Bóg jest obecny wśród nas: wszedł On w świat, stając się człowiekiem, aby wypełnić swój plan miłości – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę papież poświęcił tajemnicy przyjścia Syna Bożego, Jego pragnienia, aby przyciągnąć nas do siebie, abyśmy mogli żyć w pełnej komunii radości i pokoju z Nim oraz zachęty abyśmy stali się znakiem działania Boga w świecie. Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Witam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, Adwent zaprasza nas, byśmy odnowili pewność, że Bóg jest obecny wśród nas: wszedł On w świat, stając się człowiekiem, aby wypełnić swój plan miłości. A my przez naszą wiarę, nadzieję, miłość, możemy być świadkami tej obecności wobec świata. Niech nam w tym towarzyszy Jego błogosławieństwo”.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m. in.: abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski oraz grupa neokatechumenatu z Gdańska-Migowa.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu: „Dzisiejsze rozważanie Ojca Świętego było skoncentrowane na Adwencie, jako czasie, który odsłania Boży plan wobec człowieka, określony jako „plan upodobania” (w.9), miłosierdzia i miłości.

Istniejemy od wieków w Bożym zamyśle, w wielkim planie, jaki Ojciec powziął i postanowił zrealizować i objawić „w pełni czasów” (por. Ef 1,10). Całe stworzenie, a zwłaszcza mężczyzna i kobieta, nie są wynikiem przypadku, ale są odpowiedzią na plan upodobania, w odwiecznym zamyśle Boga, który mocą stwórczą i odkupieńczą swego Słowa dał początek światu. To stwierdzenie przypomina nam, że naszym powołaniem nie jest po prostu bycie w świecie, wpisanie w historię, a nawet jedynie bycie stworzeniami; jest czymś większym: wybraniem przez Boga jeszcze przed stworzeniem świata, w Synu, w Jezusie Chrystusie.

Ostatecznym celem tajemniczego planu Boga jest: „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie” (w. 10). Komunia z Chrystusem przez Ducha Świętego, dana przez Boga wszystkim ludziom wraz ze światłem Objawienia, nie jest czymś, co stawiane jest wyżej od naszego człowieczeństwa, ale jest wypełnieniem najgłębszych dążeń, tego pragnienia nieskończoności i pełni, które mieszka w sercu istoty ludzkiej i otwiera ją nie na jakieś szczęście chwilowe i ograniczone, lecz na szczęście wieczne.”

oprac: ŁŻ

za: niedziela.pl 

Komentarze są zamknięte