„Życie należy przeżyć pełną gębą, a nie oglądając je przez szklany ekran pełen bajek”

Niezależna Gazeta Obywatelska3

W Sali multimedialnej Studenckiego Centrum Kultury odbyło się w dniu wczorajszym spotkanie dotyczące promocji Marszu Niepodległości.

Na spotkanie przyszło około 30 osób, głównie studentów Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie prowadził Marcin Żukowski, student i instruktor Harcerskiego Akademickiego Kręgu im. Bohaterów spod Monte Cassino, który na początku zaprezentował słuchaczom kilkuminutowy filmik promujący Marsz Niepodległości 2012.

Silnie emocjonalny klip zakończył się zapytaniem „A ty gdzie będziesz 11.11.2012?”

Następnie odbyła się zapowiadana projekcja filmu dokumentalnego „Niepodlegli”, profesjonalnie zrealizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Gośćmi dokumentu byli m.in. publicyści Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Michalkiewicz, ksiądz Stanisław Małkowski, dr hab. Jan Żaryn, czy prezes Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego Wiktor Węgrzyn, wszyscy wymienieni są członkami Komitetu Honorowego Marszu Niepodległości. Ponad 35 minutowy film przybliżył zgromadzonym motywy i intencje towarzyszące organizatorom Marszu Niepodległości, demaskował jego przeciwników oraz pokazał niewyobrażalną skalę medialnych manipulacji wobec tego wydarzenia, które dr hab. Jan Żaryn określił mianem „stalinowskiej propagandy”.

Po filmie głos zabrali uczestnicy ubiegłorocznego Marszu Niepodległości Tomasz Greniuch, Tomasz Kwiatek i Jerzy Łysiak.

Tomasz Greniuch, reprezentujący Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”,odniósł się do wieloletnich doświadczeń w związku z organizacją marszów w Święto Niepodległości. – Młodzi ludzie uważają, że wyjazd na marsz jest koniecznością. Widzą, że tradycja jest tępiona, a patriotyzm jest wyśmiewany – wyjaśniał dlaczego tak chętnie młodzi ludzie wyjeżdżają na Marsz Niepodległości.

Opowiedział jak manifestacja z okazji 11 listopada, gromadząca 300 osób, w ciągu kilku zaledwie lat, przerodziła się w wielki, liczący ponad 20 tysięcy uczestników, Marsz Niepodległości.  Próbował wyjaśnić zgromadzonym ten niespotykany wzrost frekwencji tłumacząc to wzrostem świadomości i tożsamości głównie wśród młodych ludzi, którzy zaczęli w końcu dostrzegać zagrożenie utraty przez Naród niepodległości.

Swoje wystąpienie Greniuch podsumował stwierdzeniem, że Marsz Niepodległości nie jest modą, Marsz Niepodległością jest koniecznością.

Greniuch, będąc jednocześnie koordynatorem Opolskiej Mobilizacji na Marsz Niepodległości, zachęcił zgromadzonych do wzięcia udziału w zorganizowanym wyjeździe autokarowym do Warszawy w dniu 11 listopada.

Kolejne wystąpienie należało do Tomasza Kwiatka, redaktora naczelnego Niezależnej Gazety Obywatelskiej, która objęła oficjalny patronat nad odbywającym się spotkaniem.

Na początku Kwiatek zadał zgromadzonym pytanie, kto był uczestnikiem ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Odpowiedziało mu kilkanaście uniesionych dłoni, na co pan Tomasz stwierdził, że wobec tego jego wystąpienie nie trafi w próżnię bo przynajmniej połowa uczestników spotkania dłoni nie uniosła.

Redaktor Naczelny NGO skupił się na swoich wrażeniach z ubiegłorocznego Marszu, którego był aktywnym uczestnikiem. Przybliżył motywy, które skłoniły go, człowieka nie związanego z ruchem narodowym, do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Obejrzał jedną z niezależnych relacji umieszczonych w Internecie, w której zobaczył, wbrew medialnym relacjom, tysiące maszerujących ludzi z biało-czerwonymi flagami. To go poruszyło. Widok taki przemawia do świadomości.

Opowiedział o policyjnych represjach wobec uczestników Marszu Niepodległości, których ofiarą padł m.in. niespełna 18-letni Daniel z Olesna. Młody człowiek spędził 2 dni w areszcie w Rawie Mazowieckiej. O sprawie na bieżąco pisała wówczas NGO.

Jednocześnie Kwiatek zapowiedział powrót na łamy gazety tej sprawy. Chce m.in. zadać wówczas zatrzymanemu chłopakowi pytanie, czy represje wobec jego osoby nie zniechęciły go do uczestnictwa w tegorocznym Marszu, co, jak widać, jest intencją działań służb. Zadeklarował jednocześnie swój udział w tegorocznej edycji.

Ostatni głos zabrał Jerzy Łysiak prezes Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

– Po raz pierwszy w Warszawie byłem na pogrzebie prymasa Wyszyńskiego – zaczął Łysiak, wymieniając następnie przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski gromadzące dziesiątki tysięcy świadomych Polaków, do których zaliczył również Marsz Niepodległości. Podkreślił łączność tych wszystkich wydarzeń, zarówno w okresie „karnawału” Solidarności jak i obecnie. Wszystkie te wydarzenia mają na celu wyrwanie Polaków z marazmu.

„Życie należy przeżyć pełną gębą, a nie oglądając je przez szklany ekran pełen bajek” – prezes OSPN w ten sposób zachęcał zgromadzonych do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości czyniąc aluzje do kłamliwych relacji telewizyjnych wobec tego wydarzenia.

Pan Łysiak pięknie mówił również o Annie Walentynowicz. Legendarna działaczka „Solidarności”, mogła zostać zapomniana i umrzeć po prostu na raka czy każdą inną chorobę, na którą umiera setki tysięcy ludzi. Mogła umrzeć banalnie i przyziemnie, śmiercią zwykłą, śmiercią zapomnianą. – Co może jeszcze zrobić stara baba poza tym, że umrze – ironizował wręcz Łysiak. Tymczasem Pan Bóg uhonorował ją w szczególny sposób. W swoim ostatnim akcie życia Anna Walentynowicz ginąc w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zapisała się w piękny sposób. Zginęła tak jak żyła. – Oto życie pełną gębą, przeżyjcie je tak samo, wieźcie udział w Marszu Niepodległości – kończył uczestnik wielu takich wydarzeń.

Marcin Żukowski razem z gośćmi zapowiedział, że jeśli będzie taka wola, to w najbliższym czasie do Studenckiego Centrum Kultury zostanie zaproszony Rafał Ziemkiewicz z promocją swojej najnowszej książki „Myśli nowoczesnego endeka”.

Stosowna informacja o wydarzeniu ukaże się niezawodnie na NGO, którą jeden z uczestników spotkania, w trakcie dyskusji, określił mianem ważnego i potrzebnego medium, które z powodzeniem buduje na Opolszczyźnie wspólnotę.

Na zakończenie Greniuch poprosił uczestników spotkania o podniesienie ręki przez tych, którzy w tym roku wybiorą się na Marsz Niepodległości.

Ręki nie podniósł chyba tylko pan Kazimierz, który w tym dniu razem ze znajomymi organizuje rowerowy rajd po opolskich miejscach pamięci dekorując je biało-czerwonymi symbolami.

Autor: Tomasz Greniuch, współpraca TK

Fot. M. Żukowski

 1. | ID: 46176938 | #1

  To wspaniale, że tak pięknie zachęcacie PP.Organizatorzy do Marszu w dniu 11.11.w Święto Niepodległości.
  Takie spotkania i ich cel – pamięta się całe dorosłe życie.!
  pozdrawiam

 2. Sosen
  | ID: d350b006 | #2

  Ps. Marcin studiuje pedagogikę ;)

 3. Opolska Mobilizacja na Marsz Niepodległości
  | ID: c35b7913 | #3

  KOSZT PRZEJAZDU TAM/POWRÓT TO 80 ZŁOTYCH.

  WPŁATY PRZYJMUJEMY TYLKO DO 6 LISTOPADA!

  Forma rezerwacji:
  Miejsca rezerwujemy drogą mailową wysyłając IMIĘ, NAZWISKO I NUMER TELEFONU na adres: [email protected]
  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie CAŁOŚCI KWOTY 80 złotych na podane w dalszej korespondencji konto.
  Wpłacenie całości kwoty jest konieczne, aby zniwelować nieprzemyślane rezerwacje, które następnie stawiają organizatorów przed trudną sytuacją posiadania wolnych miejsc w dniu wyjazdu.

  Miejsce zbiórki zostanie podane wyjeżdżającym w stosownym czasie.
  W razie pytań prosimy o kontakt na nasz mail.

  ROZSYŁAJMY WIADOMOŚĆ ZNAJOMYM, NAMAWIAJMY BLISKICH DO WYJAZDU.
  WSPÓLNIE PRACUJMY NA SUKCES MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI I ZWYCIĘSTWA NARODOWYCH, PATRIOTYCZNYCH IDEAŁÓW!

Komentarze są zamknięte