Rodziny wielodzietne będą płacić niższe podatki?

Niezależna Gazeta Obywatelska2

We wtorek rząd będzie dyskutował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. Zakłada on obniżenie podatku dla rodzin wielodzietnych.

Nowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje podwyższenie o 100 proc. ulgi na czwarte i kolejne dziecko. Zakłada też podwyższenie do 112 tys. zł limitu dochodów dla małżeństw z jednym dzieckiem i do 56 tys. zł dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko .

 O dyskusji nad nowelizacją informuje źródło zbliżone do rządu, ale jest ona wpisana do planu najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Oprac. TK
  1. | ID: cb5d729c | #1

    Mydlenie oczu te całe obrady,posiedzenia w sprawach oczywistych; wielka kasa dla posłów a dzieci i rodziny czekają..czekają,..czekają,Sprawa zasiłków jest prosta jak drut.Każde dziecko ma te same potrzeby ubranie jedzenie nauka za wyjątkiem dzieci chorych,które wymagają opieki.Ustalić stałą stawkę miesięczną jak w poprzednim ustroju,nie mieszać z żadnymi ulgami podatkowymi bo to zniekształca obraz potrzeb.i wypłacać regularnie przy pensji,lub przez ZUS, KRUS !Obradowanie to marnowanie czasu, a życie krótkie jest, więc należy od jutra pomagać polskim rodzinom.Więcej mądrości i logiki panie i panowie posłowie!

  2. ellly
    | ID: f6a1d7d8 | #2

    Ulgi w zeznaniu rocznym dla rodzin wielodzietnych i tak nie są wykorzystywane.W większości przypadków rodzice tych dzieci mając niskie wynagrodzenia nie mają odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pozwalających na skorzystanie w pełni przysługującej im ulgi na dzieci. Jedyną możliwością pomocy tym rodzinom , było by wypłacanie całej ulgi ,w tym w częsci nie pokrytej wpłaconymi zaliczkami z wynagrodzeń ( dotacje- przy określonym pułapie przychodów).

Komentarze są zamknięte