Oddznaczenie dla Jerzego i Ryszarda Kowalczyków

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Uczestnicy odbywającego się w dniu 19 maja 2012 roku zebrania Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym po wysłuchaniu prelekcji Bogusława Bardona i po prezentacji książki jego autorstwa pt. „W obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola” jednogłośnie przyjęli wniosek Adama Skowrońskiego nadania:

Jerzemu i Ryszardowi Kowalczykom z Opola

Krzyża Internowanych i Więźniów Politycznych

Uzasadnienie

Nadanie tego odznaczenia wyraża nasze uznanie dla ich walki o wolną Polskę. W walce tej ponieśli oni niewymierne straty moralne i materialne z poświęceniem swojego życia wraz z długoletnim więzieniem w czasach PRL. Nigdy nie załamali się i zawsze uważali, że służyli oni w słusznej sprawie. Po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku ich wkład i udział w tym dziele uległ zapomnieniu. Stowarzyszenie Osób Represjonowanych Zarząd Okręgu Dolnośląskiego uważa ich za bohaterów, którzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie.

Adam Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Dolnośląskiego
Gabriel Plaminia, Przewodniczący SOR w SW O/Wrocław

Komentarze są zamknięte