Oświadczenia samorządowców na finiszu

Redaktor Obywatelski

30 kwietnia mija ustawowy termin przekazania oświadczeń majątkowych przez samorządowców.  Dokument, w dwóch egzemplarzach według stanu na 31 grudnia 2011 r., należy zdać osobiście lub przesłać pocztą do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Na ręce wojewodów swoje oświadczenia majątkowe składają: przewodniczący sejmiku województwa, przewodniczący rad powiatów, gmin, miast oraz dzielnic Warszawy, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Z kolei radni składają oświadczenia przewodniczącemu rady. Zastępca wójta, sekretarz, skarbnik oraz pozostałe osoby zobowiązane do ich złożenia (np. kierownik gminnej jednostki organizacyjnej) – wójtowi.

Wojewoda mazowiecki przypomina, że do oświadczenia dołączone powinno być zeznanie (PIT) o wysokości dochodu w ubiegłym roku. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazany będzie do urzędu skarbowego, drugi natomiast poddany zostanie analizie wojewody.

Informację o osobach, które nie złożą oświadczeń w terminie, bądź u których stwierdzono w zeznaniach nieprawidłowości, wojewoda przekaże odpowiednim organom (sejmik województwa, rada powiatu, gminy, miasta, dzielnicy).

za: PAP

oprac: ŁŻ

Komentarze są zamknięte