Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

356 lat temu, 1 kwietnia 1656 r., w czasie potopu szwedzkiego, król polski Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej podczas Mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej  złożył ślubowanie, które w dziejach naszego narodu zapisały się jako „śluby lwowskie”. W tym czasie nasz kraj był prawie w całości opanowany przez sprzymierzonych Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud. Monarcha oddał Rzeczypospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji. Po ślubowaniu króla, w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę odczytał podkanclerzy koronny biskup krakowski Andrzej Trzebicki, a wszyscy obecni powtarzali słowa jego ślubowania. Wiosną 1656 r. powstanie wyzwoliło część kraju spod okupacji szwedzkiej. Obietnice wobec niższych stanów nie zostały zrealizowane z powodu stanowczego sprzeciwu szlachty. Wypada dodać, że aby osłabić Szwedów Jan Kazimierz zdecydował się na rozmowy z nielojalnym wasalem pruskim Fryderykiem Wilhelmem, z którym, w zamian za pomoc w walce ze Szwedami, zawarł w 1657 r. traktaty w Welawie i Bydgoszczy, na mocy których zwolnił Prusy z zależności lennej od Polski i tym samym uznał niezależność Prus Książęcych i powstania groźnego dla Polski państwa brandenbursko-pruskiego.

Oprac. TK

  1. Piotr Rubas
    | ID: 85b06430 | #1

    „Obietnice wobec niższych stanów nie zostały zrealizowane z powodu stanowczego sprzeciwu szlachty.”

    Nie do konca, jest to pewne uogolnienie, poniewaz za sprzeciwem stal jeden z najwiekszych zdrajcow Rzeczypospolitej – Jerzy Sebastian Lubomirski – ktory w celu uniemozliwienia przeprowadzenia reform w panstwie i wzmocnienia wladzy krolewskiej, ktora pozwolilaby przeprowadzic owe reformy wywolal m.in. za pieniadze Habsburgow rokosz Lubomirskiego 1666, zakonczony straszna bratobojcza bitwa pod Mątwami 13 lipca 1666- tragiczna data

Komentarze są zamknięte