Strategia Rozwioju Polski Zachodniej już gotowa!

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Po prawie dwóch latach pięć województw Polski zachodniej zakończyło prace nad „Założeniami Strategii  Rozwoju Polski Zachodniej”.

Przygotowany dokument zostanie przekazany w poniedziałek, 2 kwietnia br. minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej, która spotka się w Szczecinie z marszałkami pięciu województw.

Założenia nowej strategii opracowano na podstawie zawartego 26 sierpnia 2010 roku „Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej” między województwami: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Partnerstwo ma służyć realizacji zadań ponadregionalnych, których nie można wykonać w ramach granic administracyjnych jednego regionu. Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 określają priorytetowe obszary współpracy, koncentrując się na problemach ponadregionalnych.

Dokument zakłada realizację ośmiu celów szczegółowych:

I. Poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego.
II. Poprawę poziomu spójności i dostępności terytorialnej Polski Zachodniej w układzie międzyregionalnym.
III. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali całego makroregionu.
IV.  Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo-technologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwijanie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy.
V. Stymulowanie kompleksowego rozwoju osi odrzańskiej.
VI. Rozwój i sieciowanie funkcji metropolitalnych w ośrodkach wojewódzkich Polski Zachodniej.
VII. Tworzenie wspólnego produktu turystycznego Polski Zachodniej.
VIII. Osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej.


Wśród kluczowych projektów, których realizację przewiduje strategia jest 25 inwestycji: 

1. Sieci energetyczne Polski Zachodniej.
2. Dostępność do infrastruktury energetycznej Polski Zachodniej.
3. Bezpieczeństwo powodziowe Polski Zachodniej.
4. Integracja nowoczesnych form gospodarowania odpadami.
5. Korytarze ekologiczne Polski Zachodniej.
6. Efektywne połączenie transportowe stolic województw Polski Zachodniej.
7. Dokończenie budowy drogi S-3 w ciągu CETC- ROUTE 65.
8. Powiązania drogowe Polski Zachodniej.
9. Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadregionalnym.
10. Sieci kolejowe Polski Zachodniej.
11. Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC- ROUTE 65.
12. Porty lotnicze Polski Zachodniej.
13. Międzynarodowa Droga Wodna MDW E70.
14. Odrzańska droga wodna.
15. Program promocji dziedzictwa kulturowego.
16. Inicjatywy klastrowe Polski Zachodniej.
17. Makroregionalna sieć sektorów kreatywnych.
18. Współpraca ośrodków akademickich Polski Zachodniej.
19. Współpraca miast wojewódzkich.
20. Rozwój transgranicznych funkcji metropolitalnych.
21. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych.
22. Makroregionalne produkty turystyczne.
23. Produkt turystyczny ODRA.
24. Promocja turystyczna Polski Zachodniej.
25. Regionalne rynki pracy Polski Zachodniej w trans granicznej kooperacji z regionami Niemiec i Republiki Czeskiej.

Na podst. www.lubuskie.pl

 1. svatopluk
  | ID: f9e7da63 | #1

  Patrząc na mapę to nasze województwo lokalizuję bardziej na południu kraju niż na zachodzie.
  Kraków nam blożej niż Szczecin.

 2. grzech
  | ID: 8bb13b4f | #2

  strategia te obejmuje ziemie utracone przez Niemcy. Ciekawe dlaczego akurat te ziemie mają się ze sobą łączyć sieciami i drogami a z pozostałą częścią Polski nie… chyba wyjaśnia to punkt 25.

Komentarze są zamknięte