Nowy System Powiadamiania Ratunkowego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Nowy System Powiadamiania Ratunkowego pozwoli operatorowi zobaczyć miejsce, z którego nastąpiło wywołanie alarmowe. Centra powiadamiania zasięgiem obejmą kolejno miasta wojewódzkie, powiaty i województwa. Pierwsze ruszy w marcu.

Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, tworzące bazę nowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego zaczną startować sukcesywnie. Pierwsze uruchomione zostanie najpóźniej z końcem I kwartału 2012 r. WCPR zasięgiem działania co do zgłoszeń alarmowych obejmą najpierw obszar miast wojewódzkich, następnie przejmą obsługę najbliższych powiatów, aż do terenu całego województwa włącznie.

Nowe rozwiązanie, które pozwoli pokazać na mapie miejsce wywołania alarmowego to Centralny System Dostępowy (CSD) dla potrzeb Platformy Lokalizacyjno Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz dostępu do innych systemów oraz zasobów zewnętrznych, zrealizowany przez firmę NextiraOne.

Centralny System Dostępowy zlokalizowany będzie w dwóch ośrodkach – w Warszawie i Katowicach. Jest to specjalny interfejs, który umożliwi komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów ratowniczych z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych. Dzięki temu możliwa będzie lokalizacja osób dokonujących wywołania na numery alarmowe 112, 999, 998, 997. Ma to zasadnicze znaczenie w sytuacji, kiedy uczestnik zdarzenia nie potrafi określić, gdzie się znajduje.

Uruchomienie dwóch węzłów CSD ma również duży wpływ na pełniejsze wykorzystanie wdrażanego przez Centrum Projektów Informatycznych Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, a także umożliwi dołączenie do SI PR innych systemów dostarczających zgłoszenia alarmowe, jak system eCall.

Jak informuje CPI, w ramach umowy firma NextiraOne dostarczyła urządzenia wraz z oprogramowaniem standardowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Centralnego Systemu Dostępowego (CSD). Zakres umowy obejmował także udzielenie licencji na oprogramowanie oraz na modyfikację oprogramowania, przeprowadzenie warsztatów w zakresie użytkowania i administrowania systemem oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego w okresie 24-miesięcy.

Oprac. ŁŻ

Źródło: cpi.mswia.gov.pl, PAP

Komentarze są zamknięte