Akcja w obronie Adama Słomki – więźnia politycznego PRL i III RP

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Od czwartku 19 stycznia br. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie przebywa Adam Słomka – działacz opozycyjny, który spędził  w więzieniach PRL dwa lata – obrońca praw człowieka, aktywista ruchu stowarzyszeń walczącego o przestrzeganie przez polskie sądy standardów państwa prawa.

Adam Słomka został zatrzymany i osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie za to, że podczas procesu komunistycznych zbrodniarzy, autorów stanu wojennego głośno domagał się sprawiedliwości. W ten sposób sąd III RP surowo i bezzwłocznie ukarał prześladowanego w stanie wojennym opozycjonistę, a Kiszczaka – członka zbrojnej organizacji przestępczej, która stan wojenny przygotowała i wprowadziła – wypuścił wolno.

Decyzja sądu i aresztowanie, zasłużonego dla sprawny niepodległości Polski człowieka, byłego więźnia PRL, któremu w stanie wojennym Służba Bezpieczeństwa zamordowała matkę jest kolejną hańbiącą sądownictwo III RP sprawą.

Żądamy uwolnienia Adama Słomki i oświadczamy iż w jego obronie zawiązujemy Komitet Obrony Sprawiedliwości.

Wzywamy wszystkich, którzy nie godzą się na stosowanie represji sądowych wobec ludzi domagających się naprawy wymiaru sprawiedliwości, do przyłączenia się do  naszej akcji protestacyjnej.

Zakładajcie w swoich miejscowościach Komitety Obrony Sprawiedliwości, pikietujcie  sądy i piszcie do Ministerstwa Sprawiedliwości listy żądając uwolnienia więźnia politycznego  Adama Słomki. Piszcie także listy poparcia do Adama Słomki, do więzienia przy Rakowieckiej. To bardzo ważne byśmy potrafili w tej trudnej dla niego sytuacji wykazać solidarność.

Nasza walka o sprawiedliwą Polskę trwa!

Warszawa 21 stycznia 2012 r.

Krajowy Komitet Obrony Sprawiedliwości

1.     Kornel Morawiecki – przywódca Solidarności Walczącej – Wrocław;
2.     Kazimierz  Świtoń – założyciel Wolnych Związków Zawodowych –  Katowice;
3.    Gabriel Janowski – b.internowany, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Przymierze dla Polski – Warszawa;
4.     Janusz Sanocki – b.internowany, Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu – Nysa;
5.     Wiesław Ukleja – b.internowany, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej – Opole;
6.     Andrzej Melak – Komitet Katyński – Warszawa;
7.     Elżbieta Pustułka – Krajowa Wspólnota Emerytów, Rencistów i Kombatantów – Katowice;
8.     Tadeusz Wołyniec – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Koszalin;
9.     Zygmunt Miernik – Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych – Będzin;
10.  Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” – Bielsko-Biała;
11.                       Krzysztof Bzdyl – założyciel KPN w 1979 r, b. więzień polityczny – Kraków;
12.                       Paweł Władkowski – prezes Stowarzyszenia Ofiar Grudnia 1970 – Gdańsk;
13.                       Krystian Frelichowski – b. więzień polityczny, Klub Gazety Polskiej – Bydgoszcz;
14.                       Zygmunt Korus – krytyk sztuki, Klub GP – Chorzów;
15.                       Anna Orzechowska – Ruch Wolności – Warszawa;
16.                       Tadeusz Bielawski – KPN-OP – Kraków;
17.                       Sławomir Kropisz – Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych – Opole;
18.                       Witold Korona – FMW, NZS – Częstochowa;
19.                       Konrad Szewczyk – Lublin;
20.                       Józef Sidoruk – Zw. Stow.Strzelec – Puławy;
21.                       Dariusz Grześkowiak – działacz opozycji – Puławy;
22.                       Janusz Szkutnik – antykwariusz, historyk, b.więzień polityczny – Rzeszów;
23.                       Adam Biliński – Przemyśl;
24.                       Robert Majka – Solidarność Walcząca Przemyśl;
25.                       Ryszard Kędra – Sanok;
26.                       Krzysztof Wianecki – Tarnobrzeg;
27.                       Włodzimierz Green – b.internowany – Kielce;
28.                       Zenon Fabianowicz – Gorzów Wlkp.
29.                       Dariusz Łaska – Łódź;
30.                       Anna Wojewódzka – Kołobrzeg;
31.                       Edward  Dulewicz – prawnik – Łódź;
32.                       Jerzy Zacharow – Przew. Stow. Internowanych Zamojszczyzny – Zamość;
33.                       Tomasz Sokolewicz – założyciel Fed.Mł.Szk., b.więzień polityczny – Warszawa;
34.                       Andrzej Rozpłochowski – b.internowany i więzień PRL – Katowice;
35.                       Krzysztof Musialski – Stowarzyszenie przeciw Bezprawiu Sądów –  Katowice;
36.                       Mirosław Dakowski – fizyk –  Warszawa;
37.                       Szymon Jabłoński – Poznań;
38.                       Józef Niemiec – KPN  Świętochłowice;
39.                       Albert Łyjak – b.internowany, Solidarność Walcząca – Wrocław;
40.                       Bogdan Migas – Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej –Kielce;
41.                       Mariusz Cysewski – więzień KGB – redaktor pisma „Wolny Czyn” – Piekary Śląskie;
42. Artur Rogala – Ruch Wolność i Pokój , Stowarzyszenie Katon – Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw – Kraków
43. Małgorzata Mamajko – Rogala – Ruch Rodaków, Stowarzyszenie Katon – Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw – Kraków;
44.                       Jan Jączek – Stowarzyszenie „Praworządność” – Tychy;
45.                       Ryszard Matusiak – b.internowany – Jelenia Góra;
46.                       Janusz Szeja – 5 obszar KPN – Tarnowskie Góry;
47.                       Bogusław Gołąb – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Gdańsk;
48.                       Herbert Kopiec – wykładowca Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – Katowice;

49.                       dr Władysław Kostrzewski – więzień PRL, Przewodniczący K.M. NSZZ Solidarność ZOZ Gliwice;

50. Andrzej Gużkowski – Z-ca Przewodniczącego K.M. NSZZ Solidarność ZOZ
– Gliwice   „Kto milczy – ten zezwala”;
51. Sławomir Miśkiewicz – Katowice – Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie;
52. Zygmunt Pęksyk –Staropolskie Stow. Osób Represjonowanych, Komitet Obrony Więźniów Politycznych – Kielce;

Kontakt z Komitetem – Janusz Sanocki – tel. 602-397-455, mail: [email protected]

  1. | ID: 6fbb456f | #1

    Otrzymane zaproszenie: Uprzejmie zapraszam na organizowaną przez Opolskie Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i organizacje z nami zaprzyjaźnione konferencję prasową, dla wyrażenia protestu wobec aresztowania i przetrzymywania w zamknięciu ADAMA SŁOMKI, znanego opozycjonisty, za odważną krytykę postępowania Sądu w procesie przeciwko sprawcom STANU WOJENNEGO. Sąd wprawdzie orzekł, że generał Jaruzelski i jego kompani stanowili zbrojną grupę przestępczą i wprowadzając bezprawnie stan wojenny, wystąpili zbrojnie przeciwko narodowi, jednak wyrokując w tej sprawie, osadził w więzieniu ofiarę morderców – Adama Słomkę. Obecnie człowiek ten, w tzw. majestacie prawa, odsiaduje ten wyrok.
    Konferencja prasowa odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia o godzinie 11.00 w lokalu OSPN, Opole, ul. Luboszycka 1a/2.
    Prezes OSPN
    Jerzy Łysiak

Komentarze są zamknięte