Polacy podsumowali urzędników

Niezależna Gazeta Obywatelska

Pogarsza się ocena pracy urzędników samorządowych. W ostatnim roku o ponad 13 proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że urzędnicy celowo przewlekają załatwianie spraw oraz są przekupni. Pod koniec ub. roku TNS Pentor poprosił prawie 1000 Polaków o ocenę pracy urzędów samorządowych oraz ich pracowników. Ankietowani wypowiadali się m.in. na temat terminowości załatwianych spraw, komunikatywności, kompetencji, uprzejmości i prezencji urzędników. W wielu aspektach ocena wypadła gorzej niż w latach poprzednich.

Prawie połowa ankietowanych (49,2 proc.) uznała, że urzędnicy celowo przewlekają załatwianie spraw oraz są przekupni. Rok wcześniej odsetek tak twierdzących był o 13,4 proc. niższy (35,8 proc.). Natomiast 67,8 proc. badanych przyznała, że pracownicy urzędów samorządowych załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcję (w 2010 r. było to 58,7 proc.).

Pogorszyła się też ocena życzliwości urzędników. W ostatnim badaniu zadowolonych z tego elementu było 57,6 proc. ankietowanych, podczas gdy rok wcześniej było ich prawie 67 proc.

Najlepiej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wypadła ocena rzetelności, dokładności i sumienności wykonywania przez urzędników swoich obowiązków – wzrost z 46,1 do 52,3 proc. Interesanci dobrze wypowiadali się też o kompetencjach urzędników – 61,3 proc. wskazań.

Z badania wynika również, że pracę urzędników lepiej oceniają kobiety, osoby w przedziale wiekowym 40–49 lat oraz osoby lepiej wykształcone.

Badanie „Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach Jednostek Samorządu Terytorialnego” przeprowadzono w dniach 18–24 listopada 2011 roku, na 961–osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Analizę zleciło MSWiA.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Komentarze są zamknięte