Polecamy książkę „Duch Młodych” o Organizacji Polskiej i Obozie Narodowo-Radykalnym

Niezależna Gazeta Obywatelska

Książka jest poświęcona Organizacji Polskiej (OP), która była tajną strukturą, utworzoną przez nacjonalistyczną, konserwatywną i tradycjonalistyczną elitę intelektualną młodego pokolenia II Rzeczypospolitej. W latach trzydziestych OP stała na czele ugrupowania politycznego o nazwie Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), a w latach czterdziestych kierowała strukturami podziemnymi Związku Jaszczurczego (ZJ) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Praca dotyczy dwóch zasadniczych okresów: czasów międzywojennych, ze szczególnym uwzględnieniem roku 1934 i lat następnych, a następnie lat 1939–1945. Opracowanie zawiera liczne fotografie oraz aneksy stanowiące zapisy wspomnień uczestników omawianych wydarzeń Gustawa Potworowskiego i Jerzego Olgierda Iłłakowicza. Mieści też w sobie bogaty zbiór przypisów biograficznych, dzięki którym ożywają bardzo liczne postaci związane z omawianymi ugrupowaniami politycznymi.

Duch Młodych w sposób niezwykle rzetelny i udokumentowany przywraca dobre imię  najbardziej radykalnej i kontrowersyjnej części Polskiego Ruchu Narodowego – ONR i OP.

Pozycja ta bezlitośnie rozprawia się z narosłymi przez dziesiątki lat mitami i niedomówieniami stanowiącymi źródło kontrowersji i oskarżeń o faszyzm i antysemityzm:

W Polsce rzymskie pozdrowienie pojawiło się około 1927 r. wśród działaczy OWP, a w późniejszych latach było używane w SN i ONR. W latach trzydziestych prawica narodowa nie dostrzegała w tym geście żadnego związku z wzorcami niemieckiego narodowego socjalizmu, gdyż te były przez nią z założenia odrzucane i potępiane jako antypolskie i antykatolickie. W podobny sposób pozdrawiali się w tym czasie liczni w Polsce żydowscy narodowi-radykałowie z Betaru – młodzieżówki Nowej Organizacji Syjonistycznej. Obecnie, na skutek doświadczeń II wojny światowej, często bywa błędnie utożsamiane z nazistowskim pozdrowieniem „Heil Hitler”, co zarówno w warunkach polskich, jak w innych krajach europejskich jest historycznie nieuzasadnione.

Pierwsze słowa książki, które brzmią:

Organizacja Polska (OP) była tajną strukturą, utworzoną przez nacjonalistyczną, konserwatywną i tradycjonalistyczną elitę intelektualną młodego pokolenia II Rzeczpospolitej

Nie pozostawiają wątpliwości o absolutnym warsztacie naukowym dr historii Wojciecha Muszyńskiego, skoro już na wstępie przedstawia ryzykowną i kontrowersyjną z punktu widzenia demoliberalnej optyki tezę, którą na kolejnych stronach szczegółowo broni.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Warszawskie środowisko młodzieży narodowej: geneza i polityczne dojrzewanie

Nowe idee i samodzielność – początki Organizacji Polskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego w latach 1933–1934

W podziemiu – nielegalna działalność OP i ONR „ABC” w latach 1934–1935

Na drodze do legalnej działalności politycznej – OP i ONR „ABC” w latach 1936–1939

Zarys ideologii i programu politycznego OP-ONR

W godzinie próby – polityczna i wojskowa konspiracja OP w pierwszych latach wojny (1940–1942)

Walka o wpływy polityczne w podziemiu – OP w latach 1942–1943

Walka o przetrwanie – OP w pierwszej połowie 1944 r.

W politycznej próżni – OP po powstaniu warszawskim

Zakończenie

Ilustracje

Aneks

Wspomnienia Gustawa Potworowskiego z działalności w Obozie Narodowo-Radykalnym i Narodowych Siłach Zbrojnych

Wspomnienia Jerzego Olgierda Zawiszy-Iłłakowicza

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks

Niezwykle elegancko wydana pozycja w formacie albumu z twardą okładką i bogato ilustrowaną zdjęciami może stanowić doskonały prezent gwiazdkowy dla każdego pasjonata słów Mackiewicza „tylko prawda jest ciekawa”.

Gorąco Polecam!

„Duch Młodych Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej,Instytut Pamięci Narodowej”, Warszawa 2011, 

Autor: Tomasz Greniuch

 

Komentarze są zamknięte