Dzień Pamięci o stanie wojenny w Warszawie

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W związku z XXX rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego kładącego kres nadziejom milionów Polaków na życie w wolności i prawdzie, wzywamy wszystkich do organizowania i udziału w obchodach pamięci Stanu Wojennego.

W Warszawie rozpoczniemy obchody Dnia Pamięci w poniedziałek 12 grudnia o godz. 20.00 wiecem na placu Konstytucji. Następnie przejdziemy ulicą Marszałkowską w pobliżu siedziby zdelegalizowanej „Solidarności” przy ulicy Mokotowskiej pod dom Wojciecha Jaruzelskiego przy ulicy Ikara 5 (niedaleko KG Policji).

Celem obchodów DNIA PAMIĘCI jest protest przeciwko nobilitowaniu członków junty milicyjno-wojskowej, w tym jej przywódcy tow. generała Jaruzelskiego, przez rządzącą formację polityczną. Głęboki niesmak musi budzić również demonstracyjny udział w życiu politycznym byłych agentów SB i WSI – ludzi działających aktywnie przeciwko niepodległości państwa polskiego. Przypominamy, że stan wojenny był nielegalny, a osoby odpowiedzialne za jego wprowadzenie i zbrodniczą realizację do tej pory nie zostały ukarane.

Domagamy się niezwłocznego ukarania członków junty milicyjno – wojskowej WRON. Brak elementarnej sprawiedliwości demoralizuje całość życia publicznego. Widzimy w tym kontekście potrzebę głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, poddania go społecznej kontroli i oczyszczenia z komunistycznej tradycji.

Kierujemy apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta o uchwalenie ustaw o:

– dekomunizacji Polski
– zwiększenie pomocy dla Instytutu Pamięci Narodowej
– uznaniu praw kombatantów walki o niepodległość z lat 1944-90
– przygotowania projektów zmian dotyczących sądownictwa

Komitet Honorowy:

Paweł Baca (Związek Strzelecki „Strzelec”)
Tadeusz Bielawski (Konfederacja Polski Niepodległej Obóz Patriotyczny)
Izabela Brodacka Falzmann (Ruch na rzecz JOW)
Krzysztof Bzdyl (więzien polityczny, założyciel Konfederacji Polski Niepodległej)
Elżbieta Chlebowska (działaczka NSZZ „Solidarność” )
Mariusz Cysewski (Koordynator Stowarzyszenia na rzecz Praworządności)
Sylwia Domaradzka (Unia Polityki Realnej)
Tomasz Dworzyński (Kongres Nowej Prawicy)
Krzysztof Ewertowski (Konfederacja Polski Niepodległej Obóz Patriotyczny)
Mariusz Gierej (Ruch Wolność i Godność)
Przemysław Holocher (Kierownik Główny ONR)
Marek Jurek (działacz podziemia Prawica Rzeczpospolitej)
Marcin Kamiński (Stowarzyszenie KOLIBER)
Witold Korona (Federacja Młodzieży Walczącej)
Zygmunt Korus (więzień polityczny, Klub Gazety Polskiej)
Amelia Kułakowska (Partia ELEKTORAT)
Albert Łyjak (internowany, Solidarność Walcząca)
Andrzej Melak (internowany, założyciel Komitetu Katyńskiego)
Zygmunt Miernik (Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych)
Kornel Morawiecki (więzień polityczny, założyciel Solidarności Walczącej)
Marcin Nowak (UPR Olsztyn)
Ryszard Opara (Nowy Ekran)
Tomasz Parol (Łażący Łazarz, Nowy Ekran)
Marian Piłka (internowany, Prawica Rzeczpospolitej)
Jerzy Pietraszko (Solidarność Walcząca)
Elżbieta Postulka (więzień polityczny Krajowe Porozumienie Emerytów, Rencistów i Kombatantów)
Paweł Rudnicki (Klub Gazety Polskiej)
Janusz Sanocki (internowany, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”)
Zenon Schmidtke (uczestnik strajku w kopalni „Staszic” w grudniu 1981 r.)
Adam Słomka (internowany, Konfederacja Polski Niepodległej Obóz Patriotyczny)
Tomasz Sokolewicz (więzień polityczny, założyciel Federacji Młodzieży Szkolnej)
Tomasz Sommer (wiceprezes Ruchu Wolności)
Tadeusz Stański (więzień polityczny okresu „Solidarności”, Formacja Niepodległościowa)
Romuald Szeremietiew (więzień polityczny okresu „Solidarności”, Formacja Niepodległościowa)
Tadeusz Świerczewski (więzień polityczny, Solidarność Walcząca)
Kazimierz Świtoń (założyciel Wolnych Związków Zawodowych)
Tomasz Urbaś (Sztab Wolnych Wyborów)
Jerzy Wasiukiewicz (prezes Ruchu Wolności)
Adam Wędrychowicz (Stowarzyszenie Polska Racja Stanu „Piast”)
Robert Winnicki (Prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej)
Krzysztof Wojewódzki (Związek Strzelecki „Strzelec”)
Edward Wóltański (internowany, Solidarność Walcząca)
Roman Zaleski (Solidarność Walcząca)
Artur Zawisza (Wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości)

kontakt: [email protected]
26 listopada 2011

Jeśli chcesz być wpisany na listę uczestników i sympatyków obchodów dnia Pamięci Narodowej – 13 grudnia wypełnij formularz

Rzecznikiem prasowym Komitetu Honorowego obchodów upamiętniających XXX-lecie wprowadzenia Stanu Wojennego jest Tomasz Sokolewicz.

strona prywatna związana z wydarzeniem: Link

Osoby wspierające:

Nikolaj Atanasow
klub GP w Lubinie
Anatol Bielski
Paulina Bieńkowska Związek Strzelecki „Strzelec”
Krystyna Bockenheim
Piotr Bryła NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Alicja Chojnjowska FMW
Alina Cybula-Borowińska Dwukrotnie internowana, współorganizatorka strajku okupacyjnego w ZWUT dn.14.12.1981do 15.12.1981spacyfikowany przez WRON
Elżbieta Czechowska NSZZ SOLIDORNOŚĆ
Jakub Dalej zwykły człowiek
Dariusz Degórski
Dawid Dziamski
KRZYSZTOF FIJAŁKOWSKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Jakuba Frączak Związek Strzelecki Strzelec
Marian Fros czlonek KPN do 30.11.1989
Mariola Gac sympatyk
Marek Hałaburda
Paweł Herman
Paweł Janisiewicz
Sławek Jeziorski
Jolanta Jokiel
Jacek Kawczynski Stowarzyszenie Rajd Katynski-Pamiec i Tozsamosc
Jerzy Kazimierski członek NSZZ w latach 1980-1995
Jolanta Królak
Maciej Krajewski Związek Strzelecki „Strzelec”
Henryka Kramarz AKO
Agata Król wnuczka oficera AK, członek PiS
Daniel Kryczka osoba prywatna
George Kumpin
Wiesława Kurowska student KUL w grudniu 1981 NZS
Kamila Kwaczyńska Związek Strzelecki „Strzelec”
Marta Lisowska
Marek Ludwikiewicz Międzynarodowy Polonijny Komitet na rzecz Uniewinnienia i Rahabilitacji płk,R.J.Kuklińskiego
Albert Łyjak internowany,stowarzyszenie solidarność walcząca
Elżbieta Magiera
Wiesław Magnuszewski niezszeszony
Ryszard Majdzik Internowany NSZZ „Solidarność
Jan Martini więzień polityczny Solidarnosc
Katarzyna Marut
Krystyna Mędrzycka członek Solidarności Politechniki Gdańskiej od jego założenia, Członek AKO w Poznaniu
Elżbieta Morawiec bez pracy
Grzegorz Musiał Członek NSZZ „Solidarność” od jego założenia, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
JOZEF NIEMIEC kpn-
Mariusz Nosarzewski FMW i NSZZ Solidarność
Agnieszka Ochodek-Drożdż sympatyk
Sławomir Ortyl CYWIL
Waldemar Otulak
Elzbieta Petrus
Łukasz Piątek Związek Strzelecki „Strzelec”
Dorota Piątkowska internowana
Jerzy Pietraszko SW od początku do końca i dalej
Ryszard Pikiewicz internowany
Barbara Piłacińska członek NSZZ Solidarność
Paweł Rudnicki Klub Gazety Polskiej w Nowym Dworze Maz.
Łukasz Siedlecki wnuk AK-WiN
Joanna Skarbek
Leonard Skarbek
Katarzyna Skarbek
Andrzej Sprycha
Magdalena Srzednicka
Mariusz Stachowiak patriota i antykomunista
Rafał Stani antykomunista
Alef Stern pisarz
Tomasz Szymański Przewodniczący KZ NSZZ „S” w ZHiOZ (w gmachu Min. Rolnictwa)
Jan Szymczyk KUL
Tomasz Śliwka Związek Strzelecki „Strzelec”
Stanisław Śmigielski oburzony stanem wojny 13.XII.1981 r.
Grzegorz P. Świderski
Tomasz Tomlik
Jerzy Trojanowski
Marcin Wawrzyniak prawnik
Beata Węgiełek osoba prywatna, sympatyk PiS i Organizacji Patriotycznych
Maciej Wierciński
Edward Wóltański aresztowany, internowany, SW
Anna Maria Wojewódzka
Ireneusz Wolański
Klaudia Woźniak
Jan Wójcik Solidarniość Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
Barbara Zawadzka prywatnie
Roman Zawiślak represjonowany

  1. | ID: 869d2373 | #1

    Bardzo przydatny post. Jestem mile zaskoczony przydatnością postów na tej stronie. Z całą pewnością zajrzę jeszczę w niedługim czasie ten portal

Komentarze są zamknięte