Jadwiga Chmielowska skarbnikiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Piotr Legutko i Agnieszka Romaszewska – Guzy zostali wiceprezesami najstarszego branżowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Funkcję sekretarza generalnego objął ponownie Stefan Truszczyński. Skarbnikiem została współpracująca z NGO Jadwiga Chmielowska. Prezesem SDP jest Krzysztof Skowroński, którego wybrano podczas ostatniego zjazdu Stowarzyszenia.  Zarząd podzielił się obowiązkami. Piotr Legutko będzie odpowiadać za sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia, natomiast Agnieszka Romaszewska – Guzy za kontakty zewnętrzne. Powołane zostaną również zespoły tematyczne, które zajmą się konkretnymi zadaniami. Jutro odbędzie się ostatnia część zjazdu SDP, na której zostaną wybrani członkowie m.in. Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Interwencyjnej. Pani Jadwidze Chmielowskiej serdecznie gratulujemy!

Oprac. TK, za: wpolityce.pl

Komentarze są zamknięte