Opolski Kurator Oświaty stosuje podwójne standardy

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Kilka dni temu opolska Kurator Oświaty groziła kandydatowi PiS do Senatu Zdzisławowi Krzysztofce utratą pracy w kuratorium za manifestowanie poglądów politycznych, co w konsekwencji doprowadziło, że pan Krzysztofka wycofał się z wyborów.

Przypomnijmy sobie oświadczenie Pani Kurator Bilik sprzed kilku dni:”Pan Krzysztofka naruszył ustawowy zakaz wynikający z treści ustawo u służbie cywilnej z chwilą podjęcia decyzji o kandydowaniu w bieżących wyborach parlamentarnych do Senatu z listy konkretnej partii politycznej, co skutkowało podważeniem jego wiarygodności„. Kurator Bilik dodaje, że w myśl art. 78 tej Ustawy : „nie wolno publicznie manifestować poglądów politycznych” pracownikom Urzędu Wojewódzkiego.

Tymczasem właśnie w ręce wpadła mi ulotka Kandydatki Platformy Obywatelskiej Leonarda Płoszaj, a z tyłu tej ulotki niespodzianka! Pani Kurator Bilik popierająca kandydatkę PO! Jak Państwo widzicie to ewidentne manifestowanie poglądów politycznych. Poparcie na materiale wyborczym, konkretnej partii i konkretnej osoby.

Pani Kurator jest skompromitowana i oczekujemy od Wojewody jej natychmiastowej dymisji! To wielka hańba i stosowanie podwójnych standardów!

Wykładnia prawna: Kurator Oświaty jest członkiem Służby Cywilnej

Z Ustawy o Służbie Cywilnej- Dz.U. z 2008 nr 227 poz. 1505

Art. 103. Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku kuratora oświaty lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 9a—9i, 51, 58—60, 86, 88 i 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 8), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.

Autor: Patryk Jaki, kandydat do Sejmu RP

 1. Łopolanin
  | ID: 08e46ae3 | #1

  Art. 3. W rozumieniu ustawy:

  1) pracownik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie zasadami określonymi w ustawie;

  2) urzędnik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

  3) członek korpusu służby cywilnej oznacza osobę, o której mowa w pkt 1i 2

  W świetle przywołanego przepisu członek korpusu służby cywilnej oznacza zarówno pracownika służby cywilnej jak i urzędnika służby cywilnej. Dlatego jako członek korpusu służby cywilnej zgodnie z brzmieniem art. 78 ust. 2 cyt. ustawy ma bezwzględny zakaz publicznego manifestowania poglądów politycznych.

  A to oznacza że… Hanna Bilik jakkolwiek popełniła czyn moralnie wątpliwy, to może spać spokojnie, bo NIE JEST „członkiem korpusu służby cywilnej”…

  Tak więc Pan Jaki, w słusznej sprawie, w dobrym kontekście, ale… strzela ślepakami. Za dużo dziur w polskim prawie…

Komentarze są zamknięte