Kartka z kalendarza: dziś mija 81. rocznica śmierci księdza Jana Kapicy

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Ksiądz Jan Kapica urodził się 2 lutego1866 r. w Miedźnej koło Pszczyny. Był polskim duchownym katolickim, krzewicielem abstynencji na przełomie XIX i XX w., proboszczem w Tychach w latach 1898-1930, zwolennikiem przyłączenia Śląska do Polski.

Jan Kapica uczył się początkowo w szkole elementarnej, u ss. boromeuszek w Pszczynie, w gimnazjum w Bielsku i w Pszczynie, a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1892 r. Dzięki protekcji księcia Hohenlohe – Schillingfürst, w 1898 r. został proboszczem w Tychach, gdzie rozwinął ruch abstynencki. Jego pasją była również polityka. Był zwolennikiem niemieckiej partii Centrum sprzeciwiając się z jednej strony hakatyzmowi niemieckiemu i radykalizmowi polskiemu z drugiej. W 1908 r. zmienił stanowisko w kwestii politycznej, opowiadając się po stronie dążeń polskich na Górnym Śląsku. W maju 1908 r. na zebraniu przedwyborczym w Opolu, pierwszy raz użył publicznie zwrotu „my Polacy”. Uzyskał mandat i wszedł do Koła Polskiego sejmu pruskiego w Berlinie.

Po zakończeniu I wojny światowej był zwolennikiem przyłączenia Śląska do Polski. W czasie plebiscytu agitował za Polską, jako zastępca kierownika Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat pszczyński. W 1919 r. został przewodniczącym Śląskiego Związku Akademickiego, skupiającego 120 księży działających na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski został mianowany przez kard. Bertrama delegatem książęco-biskupim dla polskiej części Górnego Śląska z władzą wikariusza generalnego. 22 czerwca 1922 r. witał w Szopienicach wkraczające na Górny Śląsk oddziały gen. Szeptyckiego. Ks. Kapica tworzył zręby nowej diecezji katowickiej – najpierw jako delegat biskupi, później zaś jako członek władz diecezji u boku bpa A. Hlonda. Do końca życia publikował krótkie artykuły w „Gościu Niedzielnym”, popularyzujące ideę trzeźwości i abstynencji.

Ksiądz Kapica zmarł 10 września 1930 r. w Tychach, gdzie został pochowany. Za swoją działalność odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

Oprac. Tomasz Kwiatek

więcej zobacz m.in. na: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Kapica_Jan

  1. | ID: e5a7524c | #1

    Niech żyje zawsze polski Śląsk! Dziękujemy!

Komentarze są zamknięte