Znamy już kolejność list wyborczych. Lista nr 1 – Prawo i Sprawiedliwość!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Państwowa Komisja wyborcza wylosowała numery komitetów wyborczych. Do jednolitych pojemników włożono listy siedmiu komitetów wyborczych o charakterze ogólnopolskim, czyli tych, które zarejestrowały listy kandydatów w całym kraju: PO, PJN, Polska Partia Pracy Sierpień’80, PSL,PiS, Ruch Palikota i SLD.
Lista nr 1 – Prawo i Sprawiedliwość
Lista nr 2 – Polska Jest Najważniejsza
Lista nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lista nr 4 – Ruch Palikota
Lista nr 5 – Polskie Stronnictwo Ludowe
Lista nr 6 – Polska Partia Pracy Sierpień’80
Lista nr 7 – Platforma Obywatelska
Lista nr 8 – Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera
Lista nr 9 – Nowa Prawica Janusza Korwin- Mikkego
Lista nr 10 – Prawica Rzeczypospolitej

PKW poinformowała, że sześciu komitetom wyborczym odmówiono przyjęcia list do rejestracji. W sumie zarejestrowano 337 list kandydatów na posłów. Do sejmu na jeden mandat przypada 15 posłów. 500 osób ubiega się o mandat senatora, tzn. że na jeden mandat przypada 5 kandydatów. Liczba obwodów w wyborach będzie taka sama, jak w przednich – 24182.

Wobec wszystkich komitetów wyborczych do sejmu i senatu stosowaliśmy jednolite przepisy weryfikacji podpisów

– stwierdził przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski.

Losowanie odbyło się w obecności pełnomocników ogólnopolskich komitetów wyborczych. Wyborcze numery są ważne chociażby w kontekście samego dnia głosowania. Kandydaci komitetu, który otrzyma pierwszy numer, pojawią się na pierwszej stronie karty do głosowania do sejmu. Na kolejnych pojawią się następne komitety według kolejności wylosowanych numerów.

Wybory parlamentarne odbędą się 9 października.

Za: wpolityce.pl

  1. Ozi
    | ID: 58f80dce | #1

    Szanowni czytelnicy, twarzą Kłosowskiego w Kluczborka został niejaki August, gnida jakich mało / art. NTO/!!!
    Czas na zmiany zacznijmy od ludzi, czas na młodych.

Komentarze są zamknięte