Projekt ustawy o związkach partnerskich sprzeczny z Konstytucją RP

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Projekt ustawy o związkach partnerskich jest sprzeczny z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa – piszą członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski w liście skierowanym do Sławomira Piechoty, Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP.

Poniżej pełna treść dokumentu:

Sz. Pan
Sławomir Piechota, Przewodniczący
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu RP

W związku ze skierowaniem do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, projektu ustawy o związkach partnerskich, pragniemy wyrazić swoją opinię w sprawie tego projektu.

Projekt ten może powodować niekorzystny efekt społeczny poprzez zmarginalizowanie małżeństwa i opierającej się na nim rodzinie. Stanowi to szczególne zagrożenie dla dzieci, którym rodzina zapewnia optymalne warunki życia i wszechstronnego rozwoju. Jest on sprzeczny z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (Art.18).


Przez wieki małżeństwo stanowiło fundament rodziny i ładu społecznego. Tam gdzie zostało zdeprecjonowane, pojawiały się na masową skalę takie zjawiska jak samotne wychowywanie dzieci, zwiększenie ich liczby w różnych formach opieki zastępczej, ubóstwo czy przestępczość.


Jeśli, jak przewiduje projekt, podobne prawa i obowiązki jak małżeństwa, uzyskają wszystkie dowolne pary osób pełnoletnich: hetero- czy homoseksualnych, to znaczenie małżeństwa zostanie rozmyte i zmarginalizowane. Jednym ze skutków będzie wzmocnienie tendencji do niezawierania i rozpadów związków małżeńskich oraz samotnego wychowania dzieci, które staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, przynoszącym dramatycznie negatywne konsekwencje szczególnie dla dzieci.


Projekt jest upowszechniany jako ten, który ma zapewnić równość i niedyskryminację par, które nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego. Tymczasem nikt nie zmusza nikogo do zawierania związku małżeńskiego ani nie sprzeciwia się wyborowi drogi życia w samotności, a prawa tych osób są w Polsce szanowane. Uważamy, że nie wszystkim parom przysługuje taki sam status: tym, które zawierają małżeństwo i rodzinę nastawioną na wychowanie dzieci, właśnie z tego powodu należy się status szczególny. Status ten wynika nie tylko z uprawnień, ale także z obowiązku odpowiedzialności za siebie wzajemnie i za wychowywane dzieci.

Jesteśmy przekonani, że polską racją stanu jest ochrona rodziny i jej fundamentu, jakim jest małżeństwo oraz sprzyjająca temu racjonalna polityka społeczna, która powinna służyć rozwojowi tych podstawowych wspólnot.

Członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski
Joanna Krupska
Antoni Szymański
Paweł Wosicki

Warszawa, 9.08.2011 r.

Źródło: KAI

  1. | ID: 0ccdf6c1 | #1

    Kto to jest ów Piechota ?
    Dlaczego jego działalność jest skierowana w polską rodzinę ?

  2. Bob Sinclar
    | ID: 87caf5c4 | #2

    SLD zrobiło w bambuko Pedała Roberta Biedronia – Hi Hi Hi ale jaja, ciekawe czy teraz Rysio Kalisz będzie zamiatał swoim tłustym tyłkiem na ciężarówce podczas parady pedziów :) ;)

Komentarze są zamknięte