Na Wiejskiej trwają syzyfowe prace

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Nowy rządowy projekt ustawy o kontroli w administracji państwowej zmniejsza zakres nadzoru. Według nowej ustawy urzędy będą kontrolowane pod względem legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności wykonywanych obowiązków. Jak podała „Gazeta Prawna” nowa ustawa, której pierwsze czytanie odbyło się 9 czerwca w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, ma na celu zgromadzenie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących kontroli organów administracji rządowej oraz urzędów, które obsługują albo pomagają tym organom. Osobami uprawnionymi do kontrolowania będą prezes Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie, wojewodowie oraz osoby, które są odpowiedzialne za działalność danego urzędu. Co ciekawe, zgodnie z projektem ustawy, premier nie będzie mógł skontrolować podmiotu prywatnego, który otrzymał dotację budżetową. Będzie natomiast mógł zlecić przeprowadzenie takiej kontroli podmiotowi, który udzielił dotacji. Projekt przewiduje również możliwość zarządzenia tzw. kontroli wspólnej, np. w przypadku porozumienia kilku ministrów. Projekt zakłada również, że wojewoda będzie mógł kontrolować jednostki samorządu terytorialnego, ale jedynie w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej. Nowe przepisy rozszerzają także kryteria kontroli. Należą do nich legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. Podmiot przeprowadzający kontrolę będzie zatem badał nie tylko, czy urząd działa zgodnie z przepisami prawa, ale także z zasadami efektywności gospodarczej, ze swoimi celami oraz czy należycie, sumiennie i terminowo wypełnia swoje obowiązki. Zadaniem nowej ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad, standardów i procedur kontroli, a także wprowadzenie poczucia pewności i bezpieczeństwa. Według prawnika i konstytucjonalisty Tomasza Strzałkowskiego, Radnego Powiatu Opolskiego: „ten projekt nie ma szans uchwalenia w tej kadencji Sejmu, gdyż zgodnie z zasadą dyskontynuacji pójdzie na koniec kadencji do kosza”.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte