Pikieta Solidarności w Opolu [fotorelacja]

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Wczoraj tj. 25 maja w Opolu pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta „NSZZ Solidarność”, która była częścią ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zorganizowanej we wszystkich 16 miastach wojewódzkich.  Postulatami związkowców było:
– czasowe obniżenie akcyzy na paliwa
– zwiększenie pieniędzy na walkę z bezrobociem
– zwiększenie liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej
– wyższe świadczenia pomocy społecznej
– podniesienie płacy minimalnej
Na demonstracji zgromadziło się kilkaset osób reprezentujących główne zakłady pracy regionu opolskiego oraz przedstawiciele m.in Poczty Polskiej, oświaty i wychowania czy służby zdrowia, byli też przedstawiciele opolskiej OPZZ.

Przewodnicząca Regionu Opolskiego NSZZ Solidarność Cecylia Gonet odczytała petycję z głównymi postulatami, skierowaną do Premiera Donalda Tuska po czym wraz z przedstawicielami udała się do gabinetu Wojewody Opolskiego składając tą petycję na jego ręce. Demonstracja trwała godzinę czasu podczas której związkowcy oraz inne osoby w niej uczestniczące głośno wyrażali swoje niezadowolenie z sytuacji w kraju używając gwizdków, trąbek i syren. Protest przebiegł spokojnie i podczas niego nie doszło do żadnych incydentów ani zakłócenia porządku.

Autor i fot.: Grzegorz Bieniarz

  1. jarekONR
    | ID: 517ecbf1 | #1

    Flaga Narodowa jest najważniejsza i powinna wisieć po prawej – od strony budynku, dla patrzącego z przeciwka po lewej

Komentarze są zamknięte