„Stowarzyszenie Unum Principium i Komitet „Błękitna Polska” zwróciły się do niemieckiej kapituły Orderu Czarnego Orła

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy zawarcia „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami”, Stowarzyszenie Unum Principium i Komitet „Błękitna Polska” zwróciły się do niemieckiej kapituły Orderu Czarnego Orła o przyznanie tego odznaczenia polskim politykom podpisującym i ratyfikującym ten dokument: Lechowi Wałęsie, Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu oraz nieżyjącemu już Krzysztofowi Skubiszewskiemu. Traktat ten w perfekcyjny sposób zabezpieczył interesy państwa niemieckiego: z jednej strony nie uznał istnienia mniejszości polskiej w Niemczech, a z drugiej usankcjonował obecność mniejszości niemieckiej w Polsce.

Dzięki wyżej wymienionym, ówcześnie najwyższej rangi polskim politykom, Republika Federalna Niemiec może dziś skutecznie i w zgodzie z literą prawa międzynarodowego ograniczać swoim obywatelom narodowości polskiej możliwość pełnego rozwijania swojej tożsamości. Ograniczeń takich z kolei nie ma mniejszość niemiecka w Polsce, a korzystając z licznych przywilejów zwiększa ona swoje znaczenie polityczne, o czym świadczy choćby jej publiczne wystąpienie przeciw hołdowaniu polskich powstańców śląskich.

Stowarzyszenie Unum Principium i Komitet „Błękitna Polska” mają nadzieję, że Lech Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski – nieraz już doceniani przez swoich niemieckich przyjaciół – trafią do panteonu osób szczególnie zasłużonych dla imperium Czarnego Orła.

Autor: Krzysztof Zagozda, za Stowarzyszeniem Unum Principium i Komitet „Błękitna Polska”

  1. zaniepokojony
    | ID: 67a67003 | #1

    Znowu niemiec pluje nam w twarz, trzeba koniecznie coś z tym zrobić.

Komentarze są zamknięte