Wiesław Ukleja – legendarny opolski opozycjonista

Niezależna Gazeta Obywatelska6

Urodzony 20 lipca1956 r. w Komprachcicach k. Opola. Obecnie mieszka w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Wydz. Mechaniczny. Legendarny opolski opozycjonista.

Działalność opozycyjną rozpoczął w 1973 r. jako uczeń I LO w Opolu. W 1973 rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Powielacz (później jeszcze w sprawach pod kryp. „Fotograf”, „Płotka”, „Krety” i inne). W październiku 1980 r. założył NZS na WSI w Opolu, od 6 X 1980 r. przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, nast. przew. Zarządu Uczelnianego NZS, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. W 1980 współzałożyciel i współredaktor uczelnianego pisma NZS WSI „Opolitechnik”. W 1981 r. był delegatem na I Zjazd NZS w Krakowie. Był kolporterem podziemnych wydawnictw, w tym książek, gazetek, kaset, ulotek; dostawcom sprzętu i materiałów poligraficznych, składaczem, introligatorem, redaktorem i autorem tekstów do podziemnych pism: „Biuletyn Informacyjny”, „Pokolenie 80–88”, „Na Bieżąco”, „Wolny Czyn”; działacz KOWzP (m.in. na rzecz uwolnienia braci J. i R. Kowalczyków). Był też uczestnikiem wieców i manifestacji, w tym tzw. marszu gwiaździstego na Warszawę oraz organizatorem strajków studenckich, m.in. ws. rejestracji NZS. III–XII 1981 r. z-ca szefa opolskiego Okręgu KPN. Od lipca 1981 r. w „S”. W 1981 r. zatrudniony w Komunikacji Samochodowej w Opolu; po 13 grudnia 1981 r. zwolniony dyscyplinarnie. 14 grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, od 8 I 1982 r. w Nysie, nast. w Grodkowie, od 16 VIII 1982 r. w Uhercach. W internowaniu prowadził działalność wydawniczą: przygotowywał znaczki, stemple okolicznościowe, śpiewnik obozowy (Grodków). Był też współredaktorem pisma „Intern-ruch” sprzeciwiającego się pojawiającym się wśród internowanych ugodowym tendencjom politycznym (Nysa). We współpracy z Chrystoforoszem Tulaszem z Jeleniej Góry drukował broszury zawierające m.in. teksty przybliżające ważne wydarzenia z historii Polski (Uherce). Zwolniony 10 grudnia 1982 r. W latach 1983–1991 pracownik Zakładu Transportu i Sprzętu Budowlanego Przemysłu Lekkiego w Opolu. Do 1989 r. działacz podziemia: kolporter, drukarz, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, składacz, introligator, współredaktor, autor tekstów do podziemnych pism: „Biuletyn Informacyjny”, „Pokolenie 80–88”, „Na Bieżąco”, „Wolny Czyn”; organizator Mszy za Ojczyznę. Od 1988 r. doradca i współpracownik młodzieżowych formacji niepodległościowych na terenie Opola; w 1989 r. czołowy działacz Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego (KPN, LDPN, „Solidarność Walcząca”, Niepodległościowa Grupa Ruchu WiP, Piłsudczykowski Krąg Niepodległościowej Myśli Politycznej). Represjonowany w formie zatrzymań, przesłuchań, rewizji.[slideshow]

Wiesław Ukleja zawsze był przeciwnikiem Okrągłego Stołu – współorganizował akcje protestacyjne przeciwko zakulisowym porozumieniom opozycji z władzą, wyborom parlamentarnym w 1989 r., prezydenturze Wojciecha Jaruzelskiego, pozostawaniu wojsk sowieckich na terenie Polski czy nieprawidłowej weryfikacji funkcjonariuszy SB. Działacz Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Klubu „Gazety Polskiej” w Opolu, którego jest wiceprzewodniczącym. Był jednym z obrońców Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Od 2009 r. pracuje przy produkcji filmowej i teatralnej „Historia Roja” w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Pozostał niezłomny w swojej postawie i poglądach za co cieszy się ogromnym szacunkiem środowiska patriotycznego w Opolu i w woj. opolskim.

Za swoją postawę i działalność opozycyjną Wiesław Ukleja został dwukrotnie odznaczony: w 2001 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi w Działalności na rzecz Przemian Demokratycznych w Polsce – odmówił przyjęcia w sprzeciwie wobec prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego; i ponownie 5 grudnia 2007 r. Złotym Krzyżem Zasługi przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Opracowanie Tomasz Kwiatek na podstawie www.encyklopedia-solidarnosci.pl i notki Antoniego Maziarza

 1. Staszek59
  | ID: eb01d12e | #1

  Szacunek dla Pana.

 2. Jacek – 2
  | ID: 84631465 | #2

  Jeden z niewielu ludzi na Opolszczyźnie, któremu winniśmy pamięć i wdzięczność za Jego działalność i postawę

 3. OGL
  | ID: e1339484 | #3

  Żywa Legenda

  pzdr

 4. gość
  | ID: 37d61600 | #4

  Wiesiek to fajny gość

 5. wiesław, wiesław!
  | ID: d085eee1 | #5

  I tę jego pseudo wielkość należy między legendy włożyć!

 6. akademik Miczurin
  | ID: 4e608825 | #6

  Moja racja a jak jest twoja to moja jest mojsza – motto Weisława U.

Komentarze są zamknięte