Litewski parlament odrzucił zmiany ws. dofinansowania pobytu w sanatorium dla seniorów!

Zastępca Naczelnego

Poseł Rita Tamašunienė/www.vrm.lrv.lt

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu nowelę w sprawie dofinansowania pobytu w sanatorium dla seniorów. Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė przedstawiła zainicjowany przez nią i posła Czesława Olszewskiego projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Nowela ta zakłada 90-procentową rekompensatę kosztów pobytu w sanatorium (co najmniej 5-dniowego) dla osób powyżej 70. roku życia.

Proponujemy, aby państwo jeden raz w roku dla osób powyżej 70 lat pokrywało 90 proc. bazowej ceny leczenia uzdrowiskowego, trwającego co najmniej 5 dni roboczych. Dlaczego? Ponieważ po spotkaniach z naszymi wyborcami doszliśmy do wniosku, że ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne nie zaspokajają potrzeb starszych ludzi”

– powiedziała Tamašunienė podczas prezentacji noweli.

Zwróciła uwagę na to, że starszym ludziom nie jest łatwo dotrzeć do swoich przychodni, aby skorzystać z usług rehabilitacyjnych, bo muszą dojeżdżać transportem publicznym czy prosić bliskich o podwiezienie, jeśli mieszkają na wsi, a po zabiegu znów czeka droga powrotna do domu, a więc takie leczenie, jak podkreśliła, jest „ani skuteczne, ani wygodne, ani dodaje zdrowia naszym seniorom”. Natomiast leczenie stacjonarne w sanatoriach, jak zaznaczyła posłanka, przyniesie o wiele większe koszyści dla zdrowia starszych ludzi. Zdaniem Tamašunienė, jeśli nowela zostałaby przyjęta, to większa liczba seniorów mogłaby skorzystać z pobytu w sanatorium, bo teraz nie każdego stać na leczenie uzdrowiskowe.

Większość litewskich seniorów ze względu na niskie dochody nie może pozwolić sobie na pobyt w sanatorium, dlatego leczenie uzdrowiskowe dla nich mogłoby być finansowane w 90 proc. ze środków Państwowej Kasy Chorych, co pozwoliłoby osobom starszym zachować zdrowie, podczas leczenia uzdrowiskowego nauczyć się ćwiczeń fizycznych dostosowanych do ich wieku, zasad zdrowego odżywiania”

– podkreślili autorzy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Obecnie 90-procentowa rekompensata leczenia uzdrowiskowego przysługuje dzieciom do lat 7 oraz osobom niepełnosprawnym do lat 18.

Niestety, Sejm Republiki Litewskiej w pierwszym czytaniu odrzucił nowelę w sprawie dofinansowania pobytu w sanatorium dla seniorów. Tym samym pozbawiając starsze osoby możliwości szerszego zadbania o swoje zdrowie.

Źródło: l24.lt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *