Wielka Brytania: Nowe przepisy położą kres ideologii gender w szkołach?

Zastępca Naczelnego

Działacze LGBT, Wiedeń 13.06.2020/ZChR

Departament Edukacji Wielkiej Brytanii zamierza zakazać promowania ideologii gender w szkołach publicznych, ustalić wytyczne dotyczące edukacji seksualnej oparte na wieku i chronić prawa rodzicielskie.

Proponowane zmiany, które obecnie przechodzą ośmiotygodniowy okres konsultacji społecznych, zabraniałaby szkołom nauczania, że „płeć to spektrum”. Nauczyciele musieliby „uczyć faktów na temat płci biologicznej” i nie mogliby przedstawiać alternatywnych poglądów na temat płci jako faktów.

Nie należy wykorzystywać materiałów sugerujących, że płeć danej osoby jest określana na podstawie jej zainteresowań lub wyboru ubioru, ponieważ grozi to nakłonieniem uczniów, którzy nie przestrzegają stereotypów dotyczących płci, do kwestionowania swojej płci, podczas gdy w przeciwnym razie mogliby tego nie zrobić”

– czytamy w proponowanych wytycznych.

Zmiany w brytyjskich szkołach

We wniosku stwierdzono, że „szkoły nie powinny uczyć o szerszej koncepcji tożsamości płciowej”. Nazywa się to pojęcie „przedmiotem wysoce spornym i złożonym”. We wniosku dodaje się, że szkoły „powinny jasno określić, że dana osoba musi mieć ukończone 18 lat, zanim będzie mogła legalnie zmienić płeć”. W przypadku uczniów poniżej 18. roku życia stwierdza się, że „legalna płeć dziecka zawsze będzie taka sama jak jego płeć biologiczna, a w szkole chłopców nie można prawnie klasyfikować jako dziewcząt i odwrotnie”.

W przypadku korzystania z edukacyjnych „zasobów zewnętrznych” proponowane wytyczne instruują szkoły, aby „unikały materiałów zawierających karykatury lub diagramy, które nadmiernie upraszczają tę złożoną koncepcję lub które można zinterpretować jako skierowane do młodszych dzieci”. Ponadto zaproponowano przepis mówiący o tym, że „szkoły powinny wcześniej konsultować z rodzicami zawartość zewnętrznych zasobów na ten temat i udostępniać im na żądanie wszelkie materiały”.

Zgodnie z proponowanymi wytycznymi szkoły nie będą organizować lekcji edukacji seksualnej aż do klasy 5, kiedy uczniowie mają zwykle 9 lub 10 lat. We wniosku określono również wytyczne dotyczące rodzaju edukacji seksualnej, jaką otrzymują uczniowie, uwzględniając wiek.

Rodzice mogą jednak podjąć decyzję o rezygnacji ich dziecka ze wszystkich lub niektórych lekcji edukacji seksualnej, z wyjątkiem lekcji stanowiących część programu nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (na których poruszane są takie tematy, jak dojrzewanie i reprodukcja).

Źródło: Catholic News Agency/DoRzeczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *