104. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Foto ilustracyjne/Twitter.com

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Karol bardzo wcześnie stracił wszystkich swoich najbliższych. Miał niespełna 9 lat, kiedy umarła mu matka (z domu Kaczorowska). Trzy lata później zmarł na szkarlatynę jego starszy o 14 lat brat Edmund, lekarz. Ojciec (Karol Wojtyła) zmarł, gdy przyszły papież miał lat 20 lat. Karol miał też siostrę Olgę, która zmarła tuż po urodzeniu w 1916 roku.

W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz przerwał je wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie, a pod koniec wojny zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku i wkrótce wyjechał na studia do Rzymu.

Po powrocie do kraju w 1948 roku był przez pół roku wikarym w wiejskiej parafii w Niegowici, potem w krakowskim kościele św. Floriana. Od 1954 r. pracował jako profesor akademicki na KUL-u, prowadził duszpasterstwo akademickie, razem ze studentami wyjeżdżał na spływy kajakowe i wyprawy w góry. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 r., a 13 stycznia 1964 r. papież Paweł VI mianował niespełna 44-letniego bp. Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ten sam papież powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego 26 czerwca 1967 r.

Kard. Wojtyła brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, jeździł po świecie, odwiedzając przede wszystkim środowiska polonijne. Wraz z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim złożył we wrześniu 1978 historyczną rewizytę z ramienia episkopatu Polski w RFN.

16 października 1978 na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie 111 kardynałów wybrało 58-letniego arcybiskupa krakowskiego 264. papieżem. Przybrał imię Jana Pawła II. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 roku.

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” – powiedział Jan Paweł II w trakcie inauguracji pontyfikatu.

Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. Papież Polak odwiedził 129 krajów, w tym Litwę w 1993 roku (4-8 września). Krajem, który papież odwiedzał najczęściej, była Polska. Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek.

Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Wielką wagę przywiązywał też do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii abrahamowych i ateistów. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.

Zmarł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia i zgromadził miliony wiernych z całego świata.

Wkrótce po śmierci został on ogłoszony błogosławionym (1 maja 2011 roku), a następnie świętym Kościoła katolickiego (27 kwietnia 2014 roku).

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października. Jest patronem: rodzin, Światowych Dni Młodzieży, których był inicjatorem, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, którego też był inicjatorem, polsko-ukraińskiego pojednania oraz Akcji Katolickiej w Polsce.

Źródło: l24.lt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *