Urlop ojcowski – ten czas jest tylko dla mężczyzn

Niezależna Gazeta ObywatelskaMateriał powstał we współpracy z Partnerem

Mężczyźni z Opolszczyzny chętnie korzystają z płatnego urlopu ojcowskiego. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego świadczenia? Jakie formalności trzeba załatwić w ZUS?

Po urodzeniu się dziecka rodzice mogą wykorzystać w sumie 61. tygodni na rzecz opieki nad potomstwem, bez świadczenia pracy. Na ten czas składają się urlop macierzyński i rodzicielski. Może się on wydłużyć jeśli na świat przyszło więcej niż jedno dziecko lub jeśli rodzice mają zaświadczenie „Za życiem”. Jest jednak świadczenie, które przysługuje wyłącznie mężczyznom – to urlop ojcowski.

Ubezpieczenie chorobowe to podstawa

– Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcowie mogą sięgnąć po dwutygodniowy urlop ojcowski. Od stycznia do kwietnia obecnego roku w naszym regionie po taką opcję sięgnęło ponad 300 mężczyzn, a podczas minionego roku 999 ojców. Ten urlop tatusiowie mogą wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12-tego miesiąca życia – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie.

Na czym polega urlop ojcowski? Trwa dwa tygodnie i trzeba go wykorzystać zanim pociecha skończy pierwszy rok życia. Przysługuje mężczyznom, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia ale też prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem niezbędnym jest zgłoszenie w ZUS do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma znaczenia czy jest ono obowiązkowe czy dobrowolne.

W przypadku przedsiębiorcy, za okres urlopu ojcowskiego przysługuje mu zasiłek z ZUS wypłacany na zasadach analogicznych do pracowników etatowych. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego jest wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (inaczej niż przy zasiłku chorobowym, za który przysługuje 80 proc. wymiaru podstawy).

ZUS wypłaci zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, gdy ubezpieczony dostarczy odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, wypełniony formularz ZUS-Z3b oraz wniosek
o urlop ojcowski czyli druk ZUS ZAO. We wniosku należy wskazać okres w jakim ojciec zamierza go wykorzystać. Komplet dokumentów trzeba dostarczyć do ZUS najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego.

Macierzyński

Gdy urodzi się dziecko rodzice mają prawo do urlopu macierzyńskiego, który trwa
20. tygodni. Zwykle korzystają z niego kobiety. Pierwsze 14. tygodni urlopu macierzyńskiego jest przypisane tylko dla matki. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad dzieckiem. Natomiast, jeśli po 14. tygodniach od urodzenia dziecka mama będzie chciała wrócić do pracy, to maluchem może zaopiekować się ubezpieczony tata.

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Od końca kwietnia br. okres tego urlopu został wydłużony o 9. tygodni, z 32. do 41. tygodni –
w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i z 34. do 43. tygodni – w przypadku więcej niż jednego dziecka. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż w 5 częściach.
Co ważne, dodatkowe 9. tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu
z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze np. 32. lub 34. tygodni, to pozostałe 9. tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic.

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *