Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Baniach Mazurskich

Zastępca Naczelnego

Od lewej: Paweł Czyż, Monika Socha-Czyż, Irena Łobacz, Stefania Urbańska, Łukasz Kuliś/OSP Surminy/FB

„Jak Polska długa i szeroka” obchody Narodowego Święta Niepodległości miały podniosły charakter. Licznie w upamiętnieniu wysiłku naszych przodków z roku 1918 uczestniczyli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak było w Baniach Mazurskich (pow. gołdapski). W sobotę o godzinie 11:00 mieszkańcy tej miejscowości uczestniczyli w Mszy za Ojczyznę w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego z udziałem wójta Bań Mazurskich Łukasza Kulisia przybyłego z małżonką, zastępcy wójta Ireny Łobacz, radnego Rady Powiatu Gołdapskiego Karola Szablaka, przewodniczącej Rady Gminy Banie Mazurskie Stefanii Urbańskiej, radnego Rady Gminy Banie Mazurskie ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża przybyłego wraz z małżonką Moniką Sochą-Czyż – radną sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Uroczystą oprawę uświetniły Ochotnicze Straże Pożarne Grodzisko, Banie Mazurskie oraz Surminy. Zebrani licznie mieszkańcy przeszli pod Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, gdzie o godzinie 12:00 odśpiewano Hymn.

Jak informuje OSP z Surmin na swoim profilu na Facebooku:

W drodze powrotnej do naszej jednostki złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikiem Jana Sadowskiego ps. „Blady”, Żołnierza Armii Krajowej, dowódcy oddziału partyzanckiego, który zginął we wsi Surminy.”.

Źródło: OSP Surminy/FB

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *