ZChR nie wystawi list do Sejmu RP, ale wystawi kandydatów do Senatu RP

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż z ZChR/NGO

Dzisiaj przedostatni dzień rejestracji kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15 października. – Po dyskusji uznaliśmy, że wstawienie kolejnej listy ogólnopolskiej w wyborach sejmowych może w efekcie stosowanej ordynacji doprowadzić do przejęcia rządów przez ekipę Donalda Tuska oraz Włodzimierza Czarzastego. Partykularny interes organizacyjny nie może powodować szkód dla Polski. Zatem wstrzymaliśmy procedurę zgłaszania list w wyborach do Sejmu RP i dziękujemy wszystkim tym, którzy podpisywali nasze listy poparcia. Dziękujemy liderom lokalnym, środowiskom, które nas wspierały. Niemniej uznaliśmy, że reprezentacja parlamentarna Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w Senacie RP to już inna kwestia, bo rządzący powinni zgromadzić 231 szabel w Sejmie RP, a nie w Senacie RP. Więcej, senatorowie ZChR będą blokowali zapędy, aby ustępować unijnym technokratom, a także będą działali na rzecz ochrony życia, sanacji wymiaru sprawiedliwości, wsparcia dla Polaków i Polonii mieszkających poza granicami Polski. Senatorowie ZChR będą zatem sumieniem i kręgosłupem moralnym w polskim parlamencie nowej kadencji. – powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Jak ustaliliśmy, ZChR już zarejestrowało kandydata w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 46 (Ostrołęka, tj. powiaty makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski oraz wyszkowski), którym jest prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski. W okręgu nr 39 (Ciechanów, tj. obejmuje obszar powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego) z list KW ZChR kandyduje były minister rolnictwa Gabriel Janowski, w okręgu nr 78 (Bielsko-Biała, powiaty bielski, pszczyński i miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) była radna Sejmiku Województwa Śląskiego z listy PiS V kadencji i sekretarz generalny ZChR Monika Socha-Czyż. W okręgu 81 (Jędrzejów, powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski) Jerzy Kułaga, a w okręgu 84 (Elbląg, powiaty bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu Elbląg) Justyna Masiewicz-Grodź. W stosunku do trzech ostatnich z wymienionych kandydatów trwają jeszcze procedury wyborcze.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte